• Polski
  • English
  • AA+A++
Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783, t. 1-2 wyd. A. Janeczek (we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk)

 

ISSN 0208-9033

ISBN 83-7063-444-3

 

Opis

 

Instytucja obywatelstwa miejskiego to jedna z podstaw ustroju miasta komunalnego, powstałego na Zachodzie Europy w XI-XII w. Osoby dopuszczone do obywatelstwa stawały się członkami gminy miejskiej (communitaś), uprawnionymi do korzystania z jej swobód i przywilejów. Rejestry przyjętych do prawa miejskiego stanowią osobny gatunek źródłowy, występujący na rozległym obszarze „starej" Europy, rozciągającym się na północ od Alp, a także w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej, w strefie powszechnego w późnym średniowieczu modelu urbanizacji na prawie niemieckim.

Publikacja przynosi pełną edycję rejestrów przyjęć do prawa miejskiego Lwowa od roku 1388 po schyłek XVIII w. Wpisy pochodzą z epoki otwartej aneks ją Rusi Czerwonej do Korony (1340-1387) i lokacją nowego miasta przez Kazimierza Wielkiego (1356), zakończonej zaś rozbiorami Rzeczpospolitej, nastaniem rządów austriackich (1772) i likwidacją dotychczasowych form autonomii miejskiej (1787). Obejmują całą dobę Lwowa staropolskiego, a zarazem Lwowa samorządowego - miasta prawa magdeburskiego.

Album został przygotowany w dwóch postaciach: tradycyjnej „papierowej" oraz w formie edycji elektronicznej.