• Polski
  • English
  • AA+A++
Archeologia Polski

Redaktor czasopisma: prof. dr hab. Maria Dekówna
ISSN: 0003-8180
Kontakt: e-mail: archeologia.polski@wp.pl telefon: (0-22) 620 28 81 do 84 wewn. 138, 171
Strona internetowa: http://journals.iaepan.pl/apol

 

O czasopiśmie

Archeologia Polski jest rocznikiem, w którym publikowane są prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim.

 

Zamieszczane są w nim przede wszystkim artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące omawianych zagadnień. Każdy tom zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących, a także kronikę.

 

Punkty MNiSW 2019: 70

 

Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

 

Archeologia Polski jest indeksowana w bazach: Index Copernicus Journals Master List , CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities , Scopus