• Polski
  • English
  • AA+A++
Budownictwo mieszkalne i gospodarcze w neolicie ziem Polski

Budownictwo mieszkalne i gospodarcze w neolicie ziem Polski
Balcer Bogdan
Warszawa : IAE PAN, 2012
ss. 179: il., mapy, Format A4, Oprawa miękka,
Bibliogr.
ISBN 978-83-89499-75-2

 

Opis

 

Prof. zw. dr hab. Bogdan Balcer (r. 1936) należy do grona badaczy osiedla obronnego w Biskupinie, a następnie kopalń krzemienia w Krzemionkach Opatowskich i w Świeciechowie. 40 lat specjalizował się w badaniach krzemieniarstwa neolitycznego. Za książki na ten temat dwukrotnie otrzymał nagrody naukowe. W ostatnich latach pracy, zajął się całościowym opracowaniem budownictwa neolitycznego, w wyniku czego powstała ta książka.

Zostały w niej omówione pozostałości drewniano-ziemnego, naziemnego i podziemnego budownictwa mieszkalnego i gospodarczego neolitycznych, w szczególności wczesnorolniczych, kultur ceramicznych. Główną podstawę opisów i rekonstrukcji obiektów oraz charakterystyki budownictwa neolitycznego na naszych ziemiach stanowią nikłe ślady po zbutwiałych dolnych częściach domów i wypełniskach jam, uwidocznione pod powierzchnią ziemi jako smugi i plamy.

Rozwój budownictwa w neolicie związany był z rozwojem wytwórczej gospodarki rolniczej. Uprawa ziemi wymagała zamieszkiwania na jednym miejscu w dłuższych okresach. Konieczna była budowa pomieszczeń dla ludzi, zwierząt i do przechowywania produktów uzyskanych w wyniku gospodarki rolniczo-hodowlanej. Zaczęto budować naziemne domy mieszkalne, a do celów gospodarczych służyły także obiekty podziemne w postaci jam. W budownictwie stosowano tylko bardzo proste narzędzia kamienne, krzemienne, kościane i drewniane. W osadach społeczności neolitycznych, zarówno wczesnorolniczych, jak i pasterskich, obok domów zachowały się relikty budownictwa starszego w postaci szałasów i ziemianek, w myśl zasady, że nowe wynalazki architektoniczne nie wypierają dawnych form. Namioty, szałasy, małe domki drewniane i ziemianki rodem z epoki kamienia przetrwały przecież po dziś dzień i są używane do różnych celów, nawet w sąsiedztwie najwspanialszych współczesnych budynków ze szkła i stali.