• Polski
  • English
  • AA+A++
Castrum munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim

Castrum munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim

Moździoch Sławomir

ISBN 83-7181-272-8

 

Opis

 

Książka Sławomira Moździocha jest owocem badań wykopaliskowych prowadzonych wpłatach 1984—1996 na grodzisku w Bytomiu Odrzańskim. Na podstawie pozyskanych wówczas źródeł archeologicznych autor stara się określić, jaką rolę pełnił gród bytomski w strukturach państwa Piastów, kto go zamieszkiwał, jakie były zajęcia grodzian. Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania rodziło pytania kolejne, toteż niezbędne okazało się także szersze naszkicowanie historycznego tła powstania, istnienia i upadku castrum munitissimum.

Nowe, sensacyjne niekiedy odkrycia archeologiczne zmuszają do weryfikacji wielu tez, które dotąd wydawały się niewzruszonym elementem wykładu historii Polski wczesnego średniowiecza. Przyczyną błędów był, zdaniem autora, słaby stan bazy źródłowej, będącej podstawą owych tez oraz słabości metodologiczne samej archeologii, przed którą otwierają się dzisiaj wielkie perspektywy poznawcze.

Sławomir Moździoch stawia kontrowersyjne hipotezy co do przynależności politycznej Śląska w X wieku i geografii plemiennej tego okresu, uwzględnia istotny fakt, jakim jest odkrycie XI—wiecznej pogańskiej świątyni w grodzie wrocławskim, wnioski zaś płynące z badań w grodzie bytomskim wykorzystuje przy konstruowaniu własnej wizji piastowskiej organizacji grodowej jako struktury militarno—administracyjnej. Autor polemizuje z tezą o wczesnej genezie miast polskich, przecząc idei grodów—miast, poddaje w wątpliwość teorie o wczesnym uzawodowieniu rynku w Polsce wczesnośredniowiecznej, jak i domniemanej znacznej roli wielkiej własności ziemskiej.

Książka Castrum munitissimum Bytom stawia nowe pytania dotyczące zagadnień, które w wielu przypadkach uważano za dawno wyjaśnione, jest więc próbą wyważenia „zamkniętych drzwi" w polskiej archeologii wczesnego średniowiecza.