• Polski
  • English
  • AA+A++

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę w zakresie druku,oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych oraz teczek biurowych (8 części) ZP-3/IAEPAN/2022


Wycena wybranych nieruchomości stanowiących własność lub będących się w użytkowaniu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN - UZ-24/IAEPAN-22


Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego roczna oraz pięcioletnia obiektów budowlanych będących w użytkowaniu Instytutu-5 części UZ-21/IAEPAN/22

Okresowa kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego roczna oraz pięcioletnia obiektów budowlanych bedących w użytkowaniu Instytutu-5 części UZ-21/IAEPAN/22


Demontaż/rozbiórka obiektów wybudowanych w technologii kontenerowej i wiaty metalowej posadowionych w Al. Solidarności 105 w Warszawie oraz wykonanie robót towarzyszących UZ-16/IAEPAN/2022


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia z równoczesnym świadczeniem usługi recepcji w nieruchomości Instytutu położonej w Al.Solidarności 105 ZUSP-1/IAEPAN/22