• Polski
  • English
  • AA+A++
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu na północnym Mazowszu

Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu na północnym Mazowszu

Purowski Tomasz

archeologia - ceramika - kultura łużycka - epoka brązu - obrządek pogrzebowy - Mazowsze - Polska

Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu na północnym Mazowszu w języku polskim; streszczenie w jęz. niemieckim Warszawa 2003; ss. 157, ryciny. B5

ISBN 83-89499-05-3

 

Opis

 

Autor przedstawia wyniki badań nekropoli należącej do tzw. grupy północnomazowieckiej kultury łużyckiej. Na tym najpełniej przebadanym cmentarzysku w tej części Mazowsza odkryto, tak w zakresie obrządku pogrzebowego, jak i zabytków ruchomych, cechy rzadko spotykane, a niekiedy wręcz unikalne na tym terenie.