• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Archive
Archive

Archive IAE PAS

 

mgr Natalia WÓJCIK-DZIELNICKA
email: archiwum@iaepan.edu.pl

 

 

Office hours:

Monday through Friday - 9.00 - 15.30

tel.   (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w.197

The building of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS in the 60-ies of the 20th century.
Photo from the Archive of the  IAE PAS, inventory No. 1/Econ/62-666

 

The Archive was established together with the Institute of the History of Material Culture PAS in 1954. Its activities cover collecting, storing, elaborating, securing and making available the archive materials and non-archive documents.

Archive stocks are materials originating from the activities of the Management of the Research Program on the Beginnings of the Polish State, as well as the activities of the Institute of the History of Material Culture PAS and the Institute of Archaeology and Ethnology PAS.

The Archive of the Institute allows access to the materials, carries out queries relating to them, provides information (also on telephone and via e-mail), makes copies of the possessed archive materials.

Direct supervision over the activities of the Archive is performed by the Archive of the Polish Academy of Sciences and the Archives of the New Proceedings.

Service price list

Instytut Archeologii i Etnologii PAN świadczy usługi w zakresie wyszukiwania materiałów archiwalnych, prowadzenia kwerend i sporządzania kopii z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu.

 

Z materiałów archiwalnych mogą być wykonane reprodukcje w postaci kserokopii, skanów, wydruków ze skanów.
Termin wykonania usługi ustala się zgodnie z bieżącymi możliwościami realizacji zamówień.
Do kwoty należności dolicza się koszty przesyłki pocztowej. Wykonane zamówienia (płyty, kserokopie, wydruki) są przesyłane listem poleconym.

 

Opłaty mogą być uiszczane w Archiwum lub na nasze konto: Bank BGK 58 1130 1017 0020 1465 9720 0001

 

Cennik obowiązuje od dnia 1 XII 2010 r.

 

I. Kwerendy

1. Koszt 1 godziny poszukiwań dokumentów wynosi: 10 zł. Z opłaty za wykonanie kwerendy archiwalnej zwolnieni są pracownicy IAE PAN.
Działalność usługowa może zostać podjęta po złożeniu pisemnego zamówienia.
Kwerendy zamawiane drogą elektroniczną nie są realizowane.

 

II. Cennik usług reprograficznych

1 Ksero z oryginału do A4 czarno/białe 2 zł
2 Ksero z oryginału do A4 kolor 5 zł
3 Ksero z oryginału powyżej A4 do A3 czarno/białe 4 zł
4 Ksero z oryginału powyżej A4 do A3 kolor 10 zł

SKANY
5 Skan z oryginału* do A4 kolor 2 zł
6 Skan z oryginału* powyżej A4 do A3 kolor 4 zł
7 Skan z oryginału* powyżej A3 do A2 kolor 10 zł
8 Skan z oryginału* powyżej A2 kolor 25 zł

WYDRUKI
9 Wydruki ze skanów do A4 czarno/białe 2 zł
10 Wydruki ze skanów do A4 kolor 5 zł
11 Wydruki ze skanów powyżej A4 do A3 czarno/białe 4 zł
12 Wydruki ze skanów powyżej A4 do A3 kolor 10 zł

* Cena nośnika CD lub DVD w przypadku zamówień poniżej 10 skanów – 5 zł