• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Krystian Chrzan
Dr Krystian Chrzan

Dr Krystian Chrzan

Centre for Late Antique and Early Medieval Studies

krystian.chrzan@gmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/KrystianChrzan

Research interests:

Early Middle Ages, Tribal Period, stronghold construction, Early Medieval pottery

Selected bibliography:

Books:

Adamska D., Buśko C., Chorowska M., Chrzan K., Demidziuk K., Eysymontt R., Gabiś A., Goliński M., Ilkosz J., Kastek T., Kononowicz W., Krzywka M., Małachowicz M., Młynarska-Kaletynowa M., Moździoch S., Piekalski J., Strauchold G., Urbanik J., Zabłocka-Kos A., Żiątkowski L., Żurek A. 2017. Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. IV: Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa, z. 13, Wrocław, red. naukowa: R. Eysymontt, M. Goliński. Wrocław.

Articles:

Chrzan K. 2012. Głos w dyskusji nad problematyką wczesnośredniowiecznych nakładek na tarczę koła garncarskiego. Silesia Antiqua, 48, 97-107.

Chrzan K. 2017. Miejsce w krajobrazie oraz funkcje wczesnośredniowiecznych grodów w dorzeczach środkowej i górnej Obry, Baryczy oraz środkowej Prosny w IX i X w. Przegląd Archeologiczny, 66, 261-282.

Chapters in edited volumes:

Chrzan K., Kolenda J. 2012. Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009. W: S. Kadrow (red.), Raport 2007–2008 1. Warszawa 2012. 281-301.

Chrzan K. 2014. Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2 poł. IX w. do poł. XI w.W: K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch (red.), Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Wrocław-Głogów, 191-225.

Chrzan K. 2017. The end of the old world. Pottery from the turn of the 10th and 11th centuries from the early medieval stronghold in Milicz – a silent witness of political and cultural changes in the Barycz River basin at the dawn of the Polish statehood. W: K. Chrzan, S. Siemianowska, P. Rzeźnik (red.), The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research. Wrocław, 41.

Chrzan K. 2017. Bogowie i społeczeństwo. Grody w krajobrazie przedchrześcijańskich Słowian na przykładzie opowieści biskupa merseburskiego Thietmara o Radogoszczy i Lucicach. W: D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz (red.), Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej. Wrocław, 357-373.

Edited volumes:

Chrzan K., Czapla K., Moździoch S. 2014. Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Wrocław-Głogów.

Chrzan K., Moździoch S. 2015. Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii. Spotkania Bytomskie 7. Wrocław.

Chrzan K., Moździoch S. 2015. O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza. Spotkania Bytomskie 8. Wrocław.

Chrzan K., Siemianowska S., Rzeźnik P. 2017. The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research. Wrocław.

Chrzan K., Siemianowska S., Rzeźnik P. 2017. Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji. Wrocław.

Adamska D., Chrzan K., Pankiewicz A. 2017. Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej. Wrocław.