• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Dorota Dias-Lewandowska
Dr Dorota Dias-Lewandowska

Dr Dorota Dias-Lewandowska

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

lewandowskad@gmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/DorotaDiasLewandowska

Research interests:

Alcohol, stimulants, drinking culture, discourse on drunkenness and sobriety, excess and its limits, alcohol and stereotypes, medical application of alcohol, technology of alcohol production, taste and senses, old kitchen and culinary recipies

Selected bibliography:

Books:

Dumanowski J., Dias-Lewandowska D., Sikorska M. (2016). Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła rękopiśmienne, „Monumenta Poloniae Culinaria”, t. 7. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dumanowski J., Dias-Lewandowska D., Sikorska M. (2015). Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła drukowane, „Monumenta Poloniae Culinaria”, t. 7. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dias-Lewandowska D. (2014). Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce, od połowy XVII wieku do początku XIX wieku, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Articles:

Dias-Lewandowska D. (2017). Czy alkohol jest używką? Wstęp do badań nad kulturą picia w Polsce w czasach nowożytnych. Przegląd Historyczny, CVIII (2), 263-278.
https://www.academia.edu/35458258/Czy_alkohol_jest_u%C5%BCywk%C4%85_Wst%C4%99p_do_bada%C5%84_nad_kultur%C4%85_picia_w_Polsce_w_czasach_nowo%C5%BCytnych

Dias-Lewandowska D. (2015). Jedzjablka (#Mangedespommes), ou la renaissance de la pomme en Pologne. Regard sur l’Est: Manger à l’Est: Au-delà du Plaisir
http://regard-est.com/jedzjablka-mangedespommes-ou-la-renaissance-de-la-pomme-en-pologne

Dias-Lewandowska D. (2014). Gastronomia i astronomia – dietetyka humoralna i drabina bytów żywieniowych, Wiadomości Historyczne, 5, 25-28.

Dias-Lewandowska D., Sikorska M. (2014). Po krzyżacku: o wielkim mistrzu, zielonej kurze i anyżowych ciasteczkach. Rozmowa z Bogdanem Gałązką, szefem kuchni restauracji zamkowej w Malborku. Wiadomości Historyczne, 5, 40-42.

Lewandowska D. (2011). Od węgrzyna do szampana. Wino, smak i wyróżnienie w Polsce XVII-XVIII w. Przegląd Historyczny”, CII (4), 697-714.
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s697-714/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s697-714.pdf

Lewandowska D. (2011). Wino i medycyna. Meritum, 1, 9-10.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Dias-Lewandowska D. (2018). Spisy trunków wydanych na stół jako źródło do badania kultury picia w Polsce. W: D. Dias-Lewandowska, G. Kurczewski (red.), Wino i historia. Studia z historii wina w Polsce, t. 2 (80-95). Warszawa: SHS.
https://www.academia.edu/38562038/Spisy_trunk%C3%B3w_wydanych_na_st%C3%B3%C5%82_jako_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_do_badania_kultury_picia_w_Polsce

Dias-Lewandowska D. (2017). Alkohol i kultura picia w XVIII wieku. W: S. Roszak, A. Wieczorek, R. Adamczyk-Nowak, P. A. Stasiak (red.) Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur. Unia polsko-saska 1697–1763 (1-10). Kutno: Muzeum Regionalne w Kutnie.

Dias-Lewandowska D. (2016). Le transfert culturel effervescent: le champagne en Pologne au début du XIXe siècle. W: J Dumanowski, M.Figeac, D.Tollet (red.), France-Pologne. Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe-fin XIXe siècle).Paris: Honoré Champion Éditeur.

Dias-Lewandowska D. (2016). Poland. W: K. Albala (red.), At the Table: Food and Family around the World. ABC-CLIO

Dias-Lewandowska D. (2015). Traditional and Polish Tokay vs. Modern Foreign Champagne: Wine and Identity in Poland from the late Seventeenth to the early Nineteenth Century. W: D. Tonner, M. Hailwood (red.), Biographies of Drink (138-157) Cambridge Scholars Publishing

Dias-Lewandowska D., Sikorska M. (2014). Jeść i pić w Rzeczypospolitej sarmackiej. W: B. Dybaś, A. Woldan, A. Ziemlewska (red.) Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, (105-122). Warszawa: Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie

Dias-Lewandowska D. (2014). Polskie picie oczami Niemców i Francuzów – zmiana czy długie trwanie? W: W. Zienatara, A. Mikołajewska (red.), Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, (133-145). Warszawa: Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie

Lewandowska D. (2013). A na stempel szampańskie! Carrière du vin champenois en Pologne. W: P. Demouy P., M-H. Morell (red.), De la Vigne en Champagne au vin de Champagne. De l’âge de Bronze à l’âge industriel,( 225-236). Dijon: Editions Universitaires de Dijon.

Lewandowska D. (2012). „Le vin blanc aigrelet, qu’on appelle vin de France”. La fraude dans la construction du goût du vin français en Pologne XVIIe–XVIIIe siècles. W: M. Figeac, Ch. Lastécouères (red.), Territoires de l’illicite: ports et îles. De la fraude au contrôle (XVIe-XXe), (377-388). Paris: Armand Colin.

Lewandowska D. (2011). Frankfurt (Oder), Thorn, Königsberg – Die Gemeinschaft des Geschmacks? W:O. Kurilo (red.), Mobilitär und regionale Vernetzung zwischen Oder und Memel: Eine europäische Landschaft neu zusammensetzen, (105-120), Berliner Wissenschafts-Verlag.

Lewandowska D. (2010). Historia kwaśnego francuza. Ewolucja pojęcia dobrego smaku i wyobrażeń o winie francuskim w Polsce. W: R. Stolična R., A. Drożdż (red.), Historie kuchenne: rola i znaczenie pożywienia w kulturze, (34-44). Cieszyn-Katowice-Brno: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn-Katowice-Brno.

Edited volumes:

Dias-Lewandowska D., Kurczewski G. (red.). (2018). Wino i historia. Studia z historii wina w Polsce, t. 2.Warszawa: SHS.

Dias-Lewandowska D., Kurczewski G. (red.). (2017). Fukier i wino. Studia z historii wina w Polsce, t. 1. Warszawa: SHS.