• Polski
 • English
 • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Karol Żojdź
Dr Karol Żojdź

dr Karol Żojdź

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

kzojdz@iaepan.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-0156-7036

Academia.edu
Google Scholar

Research interests: History of the Grand Duchy of Lithuania from the end of 16th to the 17th c., court culture, nobility, patron-client relationships, everyday life of the Polish-Lithuanian elite members, material culture in Early Modern Europe.

 

Selected bibliography:

Books:

 • Żojdź K. (2019). Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Żojdź K. (2012). Jan Mierzeński. Klient i rezydent Bogusława Radziwiłła w latach 1656–1665. Oświęcim: Napoleon V.

Articles:

 • Przepiórka A.G., Żojdź K. (2020). Dwa komputy wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z pierwszej połowy 1615 roku. Rocznik Lituanistyczny, 6, 267–286.
 • Żojdź K. (2016). Захады Сапегаў па атрыманні ўладанняў Яна Караля Хадкевіча пасля яго смерці. Arche. Пачатак, 3, 373–391.
 • Żojdź K. (2015a). Klientela hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza i jej losy po śmierci patrona. Przegląd Historyczny, 106 (1), 31–68.
 • Żojdź K. (2015b). „З дзвюх бедаў выбіраючы меншую, шведскай пратэкцыі аддаў перавагу перад маскоўскай тыраніяй…”: некалькі заўваг адносна пазіцыі Януша і Багуслава Радзівілаў у 1655 г. Arche. Пачатак, 6, 98–112.

Chapters in edited volumes:

 • Żojdź K. (2017). Udział hetmana polnego litewskiego Krzysztofa II Radziwiłła w rokowaniach pokojowych z Moskwą na przełomie lat 1615 i 1616. W: M. Nagielski, K. Żojdź (red.), Radziwiłłowie w służbie Marsa (77–95). Warszawa: DiG.
 • Żojdź K. (2015). Traktat z Radnot i udział Bogusława Radziwiłła w planach podziału Rzeczypospolitej. W: M. Nagielski, K. Bobiatyński, P. Gawron (red.),
  Studia Historyczno-Wojskowe, t. V (176–194), Zabrze – Tarnowskie Góry: Inforteditions.
 • Żojdź K. (2014). Przeciwko moralności czy dyscyplinie? „Przestępstwa seksualne” popełniane przez żołnierzy koronnych i litewskich w XVII w. W: Z. Hundert, J.J. Sowa, K. Żojdź (red.), Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. III (95–111). Oświęcim: Napoleon V.