• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Maciej T. Radomski
Mgr Maciej T. Radomski

Mgr Maciej T. Radomski

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

m.t.j.radomski@gmail.com

 

Academia.edu

Google Scholar

 

Research interests:

Urban studies are my main field of research. I am interested in a town as a spatial, social, cultural and legal phenomenon. Although I concentrate predominantly on late medieval and early modern urban centres, I find all topics related to towns of any period fascinating.
In my work, I also study problems of crime and punishment, demi-monde, social marginalisation, and language as a tool of violence and conflicts.
In addition, I engage in editing of historical documents and sources.

 

Selected bibliography:

Critical editions:

Radomski M.T. (2020). Księga ławnicza Starej Warszawy z lat 1511-1524. In: A. Bartoszewicz (ed.), Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453-1535, (483-739). Warszawa: WUW.

Bartoszewicz A., Mrozowski K., Radomski M. T., Warda K. (oprac.). (2017). Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, (Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. 5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

 

Articles:

Radomski M. T. (2013). Urząd wójta krakowskiego i jego rola w uwierzytelnianiu i przechowywaniu testamentów i inwentarzy pośmiertnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61 (2), 263-268.

Radomski M. T. (2012a). Testamenty wójtów krakowskich z ksiąg miejskich Krakowa drugiej połowy XV i początku XVI wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 60 (2), 313-318.

Radomski M. T. (2012b). „Włóczysz się po klasztorach, aby z mnichami grzeszyć! A ty codziennie ze scholarami się kładziesz!” – czyli o seksualności w języku obelg krakowskich mieszczan w XV wieku. Przegląd Historyczny, 103, (1), 95-105.

Radomski M. T. (2009). Narodziny Potwora. Czarna Legenda Ryszarda III od śmierci władcy do końca panowania Elżbiety I. Teka Historyka, 38, 121-157.

 

Chapters in edited volumes:

Radomski M. T. (2013). „Ipsa civitas habundat furibus...” Przestępcy i przestępczość w późnośredniowiecznym Krakowie. W: A. Bartoszewicz (red.), Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, (Fasciculi Historici Novi), (11-83). Warszawa: Wydawnictwo DiG.