• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Jolanta Sadowska-Topór
Dr Jolanta Sadowska-Topór

Dr Jolanta Sadowska-Topór

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

topor@iaepan.edu.pl

 

Research interests:

Early medieval ceramics, former roads through wetlands

Selected bibliography:

Books:

Jolanta Sadowska-Topór (1999). Starożytne drogi w dolinie rzeki Dzierzgoń w świetle badań archeologicznych. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Jolanta Sadowska-Topór z udziałem Marcina Krystka, Haliny Młodeckiej, Jarosława Ościłowskiego (2016). Ze źródeł do archeologii Mazowsza. Część 2: Studia nad ceramiką z wczesnego i późnego średniowiecza. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

Jolanta Sadowska-Topór (1996). „Pomosty” w dolinie Dzierzgoni – badania po 100 latach. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 4, 387–393.

Chapters in edited volumes:

Jolanta Sadowska-Topór (1998). „Pomosty” w dolinie Dzierzgoni na podstawie badań z lat 1994–1995. W: P. Urbańczyk (red.), Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych (81–86). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Jolanta Sadowska-Topór (1999). Pomosty w dolinie Dzierzgoni. W: Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha (99–110). Elbląg.

Jolanta Sadowska-Topór (2011). The wooden trackway near Dzierzgoń. The unique remains of the road from the Roman period. W: T. Baranowski, J. A. Splitt (red.), Kalisia na bursztynowym szlaku. Wspólne dziedzictwo kulturowe Europy. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kalisz, 11 czerwca 2010 r. (105–122). Kalisz.

Jolanta Sadowska-Topór, Jarosław Ościłowski (2018). Okolice Kałuszyna w pradziejach i starożytności. W: T. Krawczak (red.), Kałuszyn. Studia z dziejów miasta, parafii i okolic (9–44). Warszawa: Urząd Miejski w Kałuszynie.