• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Joanna Sawicka
Mgr Joanna Sawicka

Mgr Joanna Sawicka

Department for prehistoric and medieval studies

 

j.sawicka@iaepan.edu.pl

 

Research interests:

Specialization and scientific interests concern issues of glassworking. The mainstream of my research regards the Early Medieval glass workshops in Great Poland: in the main stronghold centers such as Poznań, Kruszwica, Gniezno, Ostrów Lednicki, Międzyrzecz. They allow a completion of the up to date findings on technology and organization of production, on product range, its distribution, the issue of glass products inflow, the ideas or handworkers in the Early Middle Ages. New findings significantly increase the data base of the physicochemically examined production remains and products. Studies on this issue are of interdisciplinary and multi-facetted character.

Selected bibliography:

Articles:

Sawicka J. (2011). Późnośredniowieczne i nowożytne szkła z zamku kruszwickiego, z badań w latach 2007-2008. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 47, 309-344. bazhum.pl/bib/article/101966/

Sawicka J. (2015). Średniowieczne pracownie szklarskie w Międzyrzeczu.Slavia Antiqua, 56, 125-166. DOI: 10.14746/sla

Sawicka J. (2016). Pozostałości wczesnośredniowiecznego warsztatu szkliwiącego płytki posadzkowe z Góry Lecha w Gnieźnie, Materiały Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie I, 66-93.

Sawicka J. (2017). Pozostałości produkcji szklarskiej odkryte w pracowni ceramiki budowlanej na Górze Lecha w Gnieźnie. Archeologia Polski, 62, 79-102.http://rcin.org.pl/publication/85627

Chapters in edited volumes:

Sawicka J. (2016). Paciorek „oliwkowaty” z metalową tulejąz grodziska w Połupinie, stan. 2. analiza porównawcza. W: B. Gruszka (red.), Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2.Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych (109-118)Zielona Góra. depot.ceon.pl/handle/123456789/9199,www.academia.edu/23299834/B

Sawicka J. (2018), Pozostałości średniowiecznych szkieł okiennych. W: T. Sawicki (red.), Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy (341-353), seria Origines Polonorum, Warszawa.

Sawicka J. (2018). Czy w Kruszwicy wytapiano szkło? Z badań nad wytwórczością szklarską w Kruszwicy.W: M. Brzostowicz, M. Przybył, T. Kasprowicz, J. Wrzesiński (red.), Od Popiela do Kazimierza Wielkiego. Księga dedykowana Wojciechowi Dzieduszyckiemu, Warszawa.