• Polski
  • English
  • AA+A++
Edycja mapy topograficznej Galicji (1779-1783) z Archiwum Wojennego w Wiedniu

Informacje o projekcie

 

Pakiet skoordynowanych projektów publikacji tzw. mapy Miega. Przygotowane dzięki grantom Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2008-2020.

Uczestniczy w nich 5 instytucji:
Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (kierownik projektu: Zdzisław Noga),
Instytut Historii PAN (kierownik projektu: Waldemar Bukowski),
Instytut Archeologii i Etnologii PAN (kierownik projektu: Andrzej Janeczek),
Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierownik projektu: Zdzisław Budzyński),
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu (dyr. Bogusław Dybaś).