• Polski
  • English
  • AA+A++
Ethnologia Polona

redaktorka naczelna: Agnieszka Halemba (od 2019 )
redakcja: Agata Ładykowska, Helena Patzer
PL ISSN 0137-4079
Częstotliwość publikacji: Rocznik

Kontakt: a.halemba@uw.edu.pl

Strona internetowa: http://journals.iaepan.pl/ethp

Język publikacji: angielski

 

 

O czasopiśmie

 

Ethnologia Polona jest anglojęzycznym rocznikiem poświęconym antropologii kulturowej/społecznej i etnologii, otwartym na inne nauki społeczne i humanistyczne. Od wielu lat jest miejscem prowadzenia debat naukowych w Polsce; obecnie jednak celem pisma jest konsolidacja środowiska naukowego Europy Środkowo-Wschodniej oraz zwiększenie jego widoczności w debatach prowadzonych także poza tym regionem.

Naszym celem jest budowanie platformy do dyskusji na temat kluczowych zagadnień pojawiających się w antropologii / etnologii w Europie Środkowo-Wschodniej i poza nią. Czasopismo skupia się na przedstawianiu aktualnie prowadzonych badań empirycznych, jednocześnie zwracając uwagę na współczesne debaty teoretyczne w naukach humanistycznych i społecznych.

Główna częścią każdego numeru jest poświęcona konkretnemu tematowi; dodatkowo publikujemy artykuły dotyczące innych kwestii, szczególnie kładące nacisk na metodologię. Jesteśmy otwarci na nowe tematy i chętnie oddajemy przestrzeń rozwijającym się polom badań i nowym debatom teoretycznym.

 

 

Ethnologia Polona is an English-language journal focused on cultural/social anthropology and ethnology, but open to other disciplines in the social sciences and humanities. It has a long tradition of engaging in scholarly debates in Poland, yet it has at present moved beyond this focus, with an aim to provide a more regional and international perspective. It is published once a year.

Our aim is to serve as a platform for discussions concerning critical issues emerging in anthropology / ethnology in Central-Eastern Europe and beyond. The journal stays close to the empirical, while at the same time being attentive to current theoretical debates in the humanities and social sciences.

The main part of every issue is thematic; additionally we publish articles on other topics, especially with a methodological focus. We are open to new debates and willingly give space to emerging fields and new themes in anthropology.

is an English-language journal focused on cultural/social anthropology and ethnology, but open to other disciplines in the social sciences and humanities. It has a long tradition of engaging in scholarly debates in Poland, yet it has at present moved beyond this focus, with an aim to provide a more regional and international perspective. It is published once a year.

Our aim is to serve as a platform for discussions concerning critical issues emerging in anthropology / ethnology in Central-Eastern Europe and beyond. The journal stays close to the empirical, while at the same time being attentive to current theoretical debates in the humanities and social sciences.

The main part of every issue is thematic; additionally we publish articles on other topics, especially with a methodological focus. We are open to new debates and willingly give space to emerging fields and new themes in anthropology.