• Polski
  • English
  • AA+A++
Etnografia Polska

Redaktor naczelna czasopisma: dr Joanna Mroczkowska
ISSN: 0071-1861
Częstotliwość publikacji: Rocznik
Kontakt: e_polska@iae.pan.edu.pl; telefon: 22 6202881

Strona internetowa: http://journals.iaepan.pl/ep

 

 

O czasopiśmie

 

Etnografia Polska jest wydawana od 1956 roku i pozostaje jednym z najlepszych periodyków o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. O renomie, jaką cieszy się nasze czasopismo może świadczyć fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez studentów etnologii i pracowników naukowych w całej Polsce. Jednocześnie jest jednym z najwyżej punktowanych pism etnologicznych w kraju.

 

Czasopismo znajduje się na liście Index Copernicus, CEJSH, BazHum, ERIH Plus, Scopus

W Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Niemiec, Rosji i Mołdawii. W czasopiśmie publikują etnologowie z całej Polski, a także zza granicy. W czasopiśmie funkcjonuje system recenzji; każdy artykuł musi uzyskać dwie pozytywne, anonimowe recenzje. Przypisane dyscypliny naukowe: historia; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki socjologiczne

 

Punkty MNiSW 2019: 40

 

 

 

Przygotowanie i wydanie czasopisma Etnografia Polska w latach 2019 i 2020 w wersji drukowanej i udostępnienie na platformie OJS” jest zadaniem finansowanym w ramach umowy 651/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

logo mnisw