• Polski
  • English
  • AA+A++
Haćki. Zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej

Haćki. Zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej
Ber A., Faliński J., Kwiatkowska-Falińska A.J., Kobyliński Z. [red.]

współpraca z Białowieską stacją Geobotaniczną UW, Zakładem Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UW, Instytutem Geologii oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, Białowieża-Warszawa 2005

ISBN 83-922883-0-0