• Polski
  • English
  • AA+A++
Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na niżu polskim w świetle badań archeoichtiologicznych

Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na niżu polskim w świetle badań archeoichtiologicznych

Makowiecki Daniel

Poznań : IAE PAN, 2003. 197 s., [1] k. tabl. : il. Format A4. Oprawa miękka.

ISBN 83-89499-02-9

 

Opis

 

Autor na podstawie źródeł archeozoologicznych przedstawia rozprzestrzenienie rodzimych gatunków ryb w epoce polodowcowej, dołączając nowatorskie rozważania na temat rybołówstwa i gospodarki żywnościowej na ziemiach polskich.

Autor łączy rozważania gospodarczo-kulturowe z tłem przyrodniczym. W swym zamierzeniu jest to więc zadanie pionierskie i dodajmy zaraz bardzo trudne, gdyż wymagające gruntownej wiedzy w odrębnych dziedzinach nauk, a przede wszystkim umiejętności wykrywania uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych w zaobserwowanych zjawiskach... (prof. dr hab. Stanisław Kurnatowski).