• Polski
  • English
  • AA+A++
In gremio- in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem

In gremio- in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem
Kowalska A. B., Wywrot-Wyszkowska B. [red.]

Szczecin 2009

ISBN 978-83-89499-58-5

 

Opis

 

In gremio - in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem to zbiór artykułów poświęconych różnym aspektom badań nad przedmiotami skórzanymi, które pozyskiwane są podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terenach miast. Stanowią one doskonałe źródło do wszechstronnych badań nad kulturą i życiem codziennym średniowiecznych mieszczan. Optymalne wykorzystanie tychże źródeł zależy jednakże od wypracowania odpowiednich metod badawczych umożliwiających pozyskanie możliwie kompletnego zbioru informacji, pomocnych nie tylko w poznawaniu procesów powstawania i rozwoju rzemiosł skórniczych, ale też w rekonstrukcji oddziaływań międzyregionalnych, niektórych zagadnień związanych z demografią i socjotopografią, a także modą i upodobaniami estetycznymi. Wszystkim tym zagadnieniom poświęcona została - pierwsza w Polsce - konferencja naukowa zorganizowana w 2007 roku przez Oddział w Szczecinie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wyniki obrad przedstawione zostały w niniejszym tomie.