• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Dominika Czarnecka

Dr Dominika Czarnecka

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

 

d.czarnecka@hotmail.com

https://independent.academia.edu/DominikaCzarnecka

Zainteresowania badawcze:

Postzimnowojenne dziedzictwo militarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej; atropologia wizualna; antropologia ciała, zmysłów i emocji; antropologia sportu i kultury ruchu; mechanizmy konstruowania obcości i różnicy.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Czarnecka D. (2015). „Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej.

Artykuły w czasopismach (od 2015):

Czarnecka D. (2019). What are military museums for? Polish, Romanian and Bulgarian case studies. Revue des Études Sud-Est Européennes, 57(1­­–4), 39–50.

Czarnecka D. (2018). „A w niedzielę szło się oglądać ludzi”. Pokazy etnograficzne we wrocławskim ogrodzie zoologicznym 1876-1930. Etnografia Polska, 62(1-2), 183–198.

Demski D., Czarnecka D. (2018). A Site Shaped by Discontinuity: the Practices of Place-Making in a Post-Soviet Military Base in Poland. Suomen Antropologi. Journal of the Finnish Anthropological Society, 43(2), 30–52. doi: https://doi.org/10.30676/jfas.v43i2.69843.

Czarnecka D. (2018). World War I “Cartographies”: Mapping the Polish Landscape of Forgetting in Legnica, Traditiones 47(1): 135–152. doi: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470107

Seljamaa E.H., Czarnecka D., Demski D. (2017). “Small Places, Large Issues”: Between Military Space and Post-Military Place. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 70, 7–18. doi:10.7592/FEJF2017.70.introduction.

Czarnecka D. (2017). The ‘Degraded’ Landscape of a Post-Soviet Military Base in Poland: Outside Vs. Inside View. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 70, 121–148. doi:10.7592/FEJF2017.70.czarnecka.

Czarnecka D. (2017). Miasto ‘w formie’. O fenomenie centrów fitness w przestrzeni polskich miast. Journal of Urban Ethnology, 15, 219–232.

Czarnecka D. (2017). Poprzez ciało w ruchu. Pomiędzy tożsamością instruktorki fitness a tożsamością badaczki. Etnografia Polska, 61(1-2), 167–183.

Czarnecka D. (2016). (Re)konstruowanie topografii (nie)widzialności. Przestrzeń miejska i muzealna byłej bazy radzieckiej. Journal of Urban Ethnology, 14, 143–161.

Czarnecka D. (2015). Making Sense of the Past: (Re)constructing the Local Memorial Landscape in the Post-Soviet Base in Poland. Journal of Ethnology and Folkloristics, 9(2), 21–40.

Demski D., Czarnecka D. (2015). Mapping Meanings in the Post-Soviet Landscape of Borne Sulinowo. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2(95), 96–120.

Czarnecka D. (2015). ‘Emotive Figures’: Evoking Emotions by ‘Things’ in Public Space. Research in Social Change, 7(2), 192–218.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Czarnecka D. (2019). (Nie)realny socjalizm. Cyrk w powojennej fotografii prasowej na przykładzie „Przekroju” (1945–1956). W: M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński (red.), Życie codzienne w PRL (435–451). Lublin–Warszawa: Wydawnictwo IPN.

Czarnecka D. (2017). Otherness in Representations of Polish Beauty Queens: From Miss Baltic Coast Pageants to Miss Polonia Contests in the 1950s. In: D. Demski, A. Kassabova, I. Sz. Kristóf, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska (eds.), The Multi-Mediatized Other. The Construction of Reality in East-Central Europe, 1945–1980 (214–241). Budapest: L’Harmattan.

Czarnecka D. (2016). Zburzenie pomnika Żołnierzy Polskich w 1991 r. w Świebodzicach jako przykład ‘dramatu społecznego’. W: R. Kozłowski, Z. Girzyński, M. Golon (red.), Miasta, regiony i ludzie. Studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku (499–522). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Czarnecka D. (2015). The Familiar Converted into the Other: Constructing Otherness Through the Monumental Representations of the Red Army in Poland (1940s-1950s). In: D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska (eds.), War Matters. Constructing the Images of the Other (1930s to 1950s) (368–389). Budapest: L'Harmattan.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Seljamaa E.H., Czarnecka D., Demski D. (eds.). (2017). The special issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore, 70. https://www.folklore.ee/folklore/vol70/

Czarnecka D., Książek J. (red.). (2013). Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Zbiór studiów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

III 2019–III 2022 – Kierownik projektu badawczego pt. „Poprzez ciało w ruchu. Antropologiczne studium ucieleśnionych doświadczeń i zmiany tożsamości uczestniczek kultury fitness”. Grant NCN OPUS, UMO-2018/29/B/HS3/01563.

VIII 2018–VIII 2021 – grant NPRH, moduł “Uniwersalia 2.1”, umowa nr 0091/NPRH/H21/86/2018. Kierownik projektu pt. „Przekład na język angielski i publikacja w wydawnictwie L’Harmattan, monografii Dominiki Czarneckiej, ‘Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej’”.

VIII 2016–VIII 2020 – Główny wykonawca w grancie NCN OPUS, nr UMO-2015/19/B/HS3/02143, „Inscenizowana inność. Ludzkie odmienności w Europie Środkowej, 1850-1939”. Kierownik grantu prof. dr hab. Dagnosław Demski.

2016–2020 – Główny wykonawca w projekcie polsko-łotewskim pt. „The Past in the Present. Post-Soviet Heritage in Poland and Latvia”. Projekt realizowany w ramach umowy między Łotewską Akademią Nauk w Rydze i Polską Akademią Nauk w Warszawie.

 

Wybrane ukończone projekty:

2015–2016 – Wykonawca w grancie NPRH, nr 12H 12 0069 81, „Zmityzowane wersje (nie)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych”. Kierownik grantu prof. dr hab. Dagnosław Demski.

2016–2019 – Główny wykonawca w projekcie polsko-rumuńskim pt. „Ethnic Groups and National Minorities in Central and South-Eastern Europe (17th-21st century)”. Projekt realizowany w ramach umowy między Rumuńską Akademią Nauk w Bukareszcie i Polską Akademią Nauk w Warszawie.

2016–2019 – Główny wykonawca w projekcie polsko-bułgarskim pt. „Uses of the Past. From Polish and Bulgarian perspectives”. Projekt realizowany w ramach umowy między Bułgarską Akademią Nauk w Sofii i Polską Akademią Nauk w Warszawie.

2016 – Grant w konkursie ADULESCENTIA EST TEMPUS DISCENDI o finansowanie badań naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk na zadanie „Mapowanie lokalnych krajobrazów pamięci w miastach ‘Ziem Odzyskanych’ – studia wybranych przypadków”. Decyzja Nr 4/ATD6/MN/2016.

2009–2013 – Kierownik projektu badawczego pt. „Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III RP”. Dwa granty promotorskie (2010; 2011) przyznane przez Wydział Nauk Historycznych, UMK – badania do pracy doktorskiej.

 

Nagrody i stypendia:

2016 – Nominacja tygodnika „Polityka” książki pt. Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej do Nagrody Historycznej (książka historyczna roku) w kategorii debiuty.

2014 – Wyróżnienie pracy doktorskiej w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2013 w kategorii prac doktorskich za pracę pt. Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej. Konkurs organizowany corocznie przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

2013 – Wyróżnienie pracy doktorskiej przyznane przez Wydział Nauk Historycznych UMK.

2012–2013 – Stypendium projakościowe przyznane przez rektora UMK.

2009–2008 – Stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2008–2007 – Stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2007–2006 – Stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Członkostwo w organizacjach:

Od 2015 – członek the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF).