• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności » Pracownicy » Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN
Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN

Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności – Pracownia Etnologii w Krakowie

 

rozagodula@onet.eu

 

Zainteresowania badawcze:

- Etnologia/antropologia miasta

- Dziedzictwo kulturowe społeczności lokalnych

- Antropologia przestrzeni

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Soukupová B., Godula-Węcławowicz R., Karpińska G. E. et al. (2018). Narody – města – lidé – slavnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

Soukupová B., Godula-Węcławowicz R., Karpińska G. E. a kol. (2016). Lidé a města ve velkých válkách. Pochled etnologa (antropologa) / Społeczeństwo miasta w kontekście I i II wojny światowej. Spojrzenie antropologa. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

Godula-Węcławowicz R. (2005). Onego czasu, gdy święty Wojciech…, czyli rzecz o mityzacji Sławnikowicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Godula R., Węcławowicz T. (1997). Polska legenda świętego Wojciecha, Spojrzenie antropologiczne, Kraków: Wydawnictwo Archidiecezji Krakowskiej.

Godula R. (1994). Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie. Kraków: Wydawnictwo Wawelskie i Instytut Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Artykuły w czasopismach:

Godula-Węcławowicz R. (2018). Burza pod krakowskim Rynkiem Głównym. Z antropologicznego dystansu. Journal of Urban Ethnology, 16, 191–215.

http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=88357&tab=3

Godula-Węcławowicz R. (2018). Zapomniani prekursorzy dziedzictwa niematerialnego. Synteza wartości kulturowych przestrzeni Państwa Polskiego po latach - Synthesis of cultural values of the Polish State space : years after. The intangible cultural heritage and its forgotten precursors. Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 55, 42–50.

http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk55.pdf

Godula-Węcławowicz R. (2014). Plus ratio Quam vis i Ne cedat Academia. Uniwersyteckie dewizy z wojną w tle. Journal of Urban Ethnology, 12, 7–24.

http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=88357&tab=3

Godula-Węcławowicz R. (2012–2013). Urban anthropology. Little narratives about Cracow and Saint Petersburg, Ethnologia Polona, 33–34, 93–113.

http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=75055&tab=3

Godula-Węcławowicz R. (2009). Tam za Wisłą, pod Górą Lasoty. Czytanie znaczeń miejsca. Rocznik Krakowski, 75, 185–201.

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3

Godula-Węcławowicz R. (2009). Saint Petersburg–Leningrad–Saint Petersburg. Mythization of the City. Urban People / Lidé města, 11(2), 385–394.

https://lidemesta.cuni.cz/LM-1034.html

Godula-Węcławowicz R. (2007). Krakow: Genius Loci of the Town Space. Urban People / Lidé města, 9(1), 44–53.

https://lidemesta.cuni.cz/LM-675.html

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Godula-Węcławowicz R. (2017). Kraków. Od mitu do marki miasta / Kraków – vom Mythos zur Stadtmarke. W: Soukupová B., Myslivcova M. et al., Mýty a „realita” středoevropských metropolí při utvářeni národních a nad národních identit 1918–2016 / Mythen und „Realität” der mitteleuropäischen Metropolen bei der 1918–2016 (97–116, 173–181). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

Godula-Węcławowicz R., Węcławowicz T. (2015). Miasta prześladowane przez smoki. W: Zespół (red.), Dwa oblicza smoka. Two Faces of the Dragon, T. II (25–45). Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki.

Godula-Węcławowicz R. (2015). Kraków po 1989 roku. Na styku tradycji i ponowoczesności. W: Soukupová B., Stawarz A. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“(123–138). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

Godula-Węcławowicz R. (2014). Kształtowanie socjalistycznego oblicza Krakowa. W: Soukupová B., Luther D., Salner P. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti (113–130). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

Godula-Węcławowicz R. (2013). Kraków. Kreacje mitu niemieckiego miasta. W: Soukupová B., Godula-Węcławowicz R. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu (49–64). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

Godula-Węcławowicz R. (2012). Kraków międzywojenny. Utrata neoromantycznego mitu miasta. W: Soukupová B., Hroch M., Scheu H. Ch., Jurkova Z. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Státní a národní metropole po první světové válce (135–157). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

Godula-Węcławowicz R. (2012). Od etnografii do antropologii miasta. Przykład Polski. W: Soukupová B., Hroch M., Salner P., Godula-Węcławowicz R. (red.), Úvod do urbánní antropologie (14–22). Praha: Uniwerzita Karlova w Praze – Fakulta humanitních studií.

https://fhs.cuni.cz/FHS-543-version1-ucebnicemesto2.pdf

Godula-Węcławowicz R. (2010). Kraków drugim Rzymem i Florencją Północy. Mit miasta / Cracovia, la secondo Roma e la Firenze del Nord. Il mito della citta / Cracow: The Second Rome and Florence of the North. The Myth of the Town. W: J. Jasienko, A. Kadłuczka, E. Mandelli (red.), Florencja i Kraków. Miasta partnerskie w Europie – wspólne dziedzictwo kultury / Firenze e Cracovia. Citta gemellate in Europa – una comune eremita culturale / Florence and Cracow. Twin Cities in Europe – Common Culturale Heritage (245–261). Kraków: Universitas.

Godula-Węcławowicz R. (2010). Miasteczko Lanckorona. Mityzacja przeszłości. W: Soukupova B., Novotna H., Jurkova Z., Stawarz A. (red.), Evropské město. Identita, Symbol, Mýtus (167–173). Bratislava: Zing Print.

Godula-Węcławowicz R. (2008). Czakramu moc tajemna. Mit w akcji. W: Godula-Węcławowicz R. (red.), Miasto w obrazie, legendzie, opowieści… (105–112). Wrocław –Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Uniwersytet Wrocławski.

 

Redakcje czasopism:

Godula-Węcławowicz R. (od 2013) red. naczelna Journal of Urban Ethnology. Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Redakcje monografii zbiorowych:

Soukupová B., Godula-Węcławowicz R. (red.). (2013). Mýtus – „realita” – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

Soukupová B., Godula-Węcławowicz R., Hroch M. (red.). (2012). Společnost českých zemí v evropských kontekstech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

Soukupová B., Hroch M., Salner P., Godula-Węcławowicz R. (red.). (2012). Úvod do urbánní antropologie. Praha: Uniwerzita Karlova w Praze – Fakulta humanitních studií.

https://fhs.cuni.cz/FHS-543-version1-ucebnicemesto2.pdf

Godula-Węcławowicz R. (red.). (2010). Lato w mieście. Różne oblicza kultury, Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Godula-Węcławowicz R. (red.). (2008). Miasto w obrazie, legendzie, opowieści.., Wrocław –Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Uniwersytet Wrocławski.

Godula R. (red.). (1994). Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta. Kraków: Wydawnictwo Wawelskie.

Godula R. (ed.). (1993). The Gift in Culture. Kraków [„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Etnograficzne”, 31].

Bujak J., Zambrzycka-Steczkowska A., Godula R. (red.). (1993). Kraków. Przestrzenie kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Platan, Katedra Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

2019–2021 – „Pamięć i ludyczność w przestrzeni lokalnej” – własny projekt badawczy w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN nr G.3. XVIII.

 

Wybrane ukończone projekty:

2012–2016 – „Myths and ‘reality’ of Central-European metropolises during the formation of national and transnational identities. Examples: Prague, Bratislava, Warsaw, Krakow and Vienna” – wykonawca i koordynator w Polsce międzynarodowego grantu GA ČR – Czech Science Foundation nr P410/12/2390.

2012 – „Vybrané aspekty urbanni antropologie” – wykonawca Projektu Fondu rozvoje vysokych skol v roce 2012 – ČR nr Vs202664.

 

Członkostwo w organizacjach:

- od 2016 – Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk

- Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności – przewodnicząca w kadencji 2015–2018, 2019-2021.

- od 1977 – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.