• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Maria Dębińska

Dr Maria Dębińska

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej

mdebinska@iaepan.edu.pl

https://pan-pl.academia.edu/MariaDebinska

Zainteresowania badawcze:

Moje doświadczenie badawcze obejmuje badania z zakresu antropologii ciała, płci i seksualności oraz antropologii miasta. Obecnie moje zainteresowania dotyczą przede wszystkim antropologii nauki i technologii. Interesują mnie pola społeczne, w których wytwarzane są nowe rodzaje relacji pomiędzy ludźmi i nie-ludźmi, zwłaszcza współczesna biotechnologia i bio-sztuka.

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Dębińska M. (2014). Trzeba zmienić społeczeństwo. Seksuologia i transseksualizm w późnym PRL, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(20), 51-73.

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/1-14_Debinska.pdf

Dębińska M. (2013). Natura, kultura i hybrydy. Prawne konstrukcje transseksualizmu i sprawy o ustalenie płci, Lud, 47, 221-244.

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud97.2013.00

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Dębińska M. (2012). Queer i polityka cierpienia. Strategie narracyjne i polityczne osób trans w Polsce [w:] A. Stasińska, M. Drozdowski, M. Kłosowska (red.), Strategie Queer. Od teorii do praktyki (226-244). Warszawa: Difin.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Obecnie przygotowuję projekt badawczy dotyczący śluzowca Physarum polycephalum mający na celu analizę różnorodnych praktyk naukowych i popularno-naukowych, w ramach których śluzowiec jest traktowany jako narzędzie badania i konceptualizowania tego, co społeczne.

 

Wybrane ukończone projekty:

2009–2013 – Etnograficzne badania terenowe połączone z analizą dyskursu i akt sądowych dotyczące historii i narzędzi wytwarzania kategorii transpłciowości w Polsce, będące podstawą pracy doktorskiej pt.: „Prawo, seksuologia a transpłciowość. Przemiany społeczno-kulturowych praktyk konstruowania płci w Polsce (1964–2012)”.

2010–2012 – Projekt badawczy zatytułowany „Przestrzeń publiczna Warszawy z perspektywy antropologicznej” realizowany w ramach laboratorium etnograficznego dla studentów studiów licencjackich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nagrody i stypendia:

2013–2014 – Stypendium Funduszu Wyszehradzkiego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, realizacja projektu badawczego pt.: „The emergence of transgender political subjectivity in Poland and its legal and medical contexts”.

2012–2013 – Stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Członkostwo w organizacjach:

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences