• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Maria Dębińska

Dr Maria Dębińska

 

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej

 

kontakt: mdebinska@iaepan.edu.pl

https://pan-pl.academia.edu/MariaDebinska

 

 

 

Zainteresowania badawcze

 

  • antropologia ciała
  • antropologia płci i seksualności
  • społeczne studia nad nauką
  • nowe materializmy
  • posthumanizm
  • biosztuka

 

 

 

Wybrane publikacje

 

Monografie

 

Dębińska M. 2020. Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii, Wydawnictwo IAE PAN, Warszawa.

 

Artykuły w czasopismach

 

Dębińska M. 2021. Witnessing from within: Hyperobjects and climate activism in Poland, HAU: Journal of Ethnographic Theory, 11(2), 445-460

 

Dębińska M. 2021. Diagnosing transsexualism, diagnosing society: blurred genres of Polish sexology in the 1970s and 1980s, w: Queers in State Socialism. Cruising 1970s Poland, red. Tomasz Basiuk, Jędrzej Burszta, Routledge, London, New York.

 

Dębińska M. 2020. Śluzowce, ludzie i superorganizm, Czas Kultury, 2, 36-42.

 

Dębińska M. 2014. Trzeba zmienić społeczeństwo. Seksuologia i transseksualizm w późnym PRL, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(20), 51-73.

 

Dębińska M. 2013. Natura, kultura i hybrydy. Prawne konstrukcje transseksualizmu i sprawy o ustalenie płci, Lud, 47, 221-244.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 

Dębińska M. 2012. Queer i polityka cierpienia. Strategie narracyjne i polityczne osób trans w Polsce [w:] A. Stasińska, M. Drozdowski, M. Kłosowska (red.), Strategie Queer. Od teorii do praktyki (226-244). Warszawa: Difin.

 

 

Aktualnie prowadzone projekty

 

Śluzowiec jako metoda. Etnografia praktyk naukowych

 

Projekt badawczy finansowany przez NCN (OPUS 2019/33/B/HS3/02332) mający na celu analizę różnorodnych praktyk naukowych i popularno-naukowych, w ramach których śluzowiec Physarum polycephalum jest traktowany jako narzędzie badania i konceptualizowania tego, co społeczne.

 

 

Wybrane ukończone projekty

 

2009–2013 – Etnograficzne badania terenowe połączone z analizą dyskursu i akt sądowych dotyczące historii i narzędzi wytwarzania kategorii transpłciowości w Polsce, będące podstawą pracy doktorskiej pt.: „Prawo, seksuologia a transpłciowość. Przemiany społeczno-kulturowych praktyk konstruowania płci w Polsce (1964–2012)”.

 

2010–2012 – Projekt badawczy zatytułowany „Przestrzeń publiczna Warszawy z perspektywy antropologicznej” realizowany w ramach laboratorium etnograficznego dla studentów studiów licencjackich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Nagrody i stypendia

 

 

2013–2014 – Stypendium Funduszu Wyszehradzkiego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, realizacja projektu badawczego pt.: „The emergence of transgender political subjectivity in Poland and its legal and medical contexts”.

 

 

Członkostwo w organizacjach

 

 

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

European Association of Social Anthropologists