• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności » Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej
Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej

 

Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej ZAND powstał w 2020 roku, aby stworzyć przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji pomiędzy antropologią a innymi dyscyplinami, w tym naukami ścisłymi. Rozwój nowych kierunków badań i nurtów teoretycznych w humanistyce, takich jak studia nad zwierzętami czy posthumanizm, wpływa na obszar zainteresowań antropologii i konfrontuje nas z antropocentrycznymi założeniami naszej dyscypliny. Z kolei pogłębiający się kryzys ekologiczny (globalne ocieplenie, destrukcja środowiska przez przemysł wydobywczy, szóste wielkie wymieranie gatunków) na wiele sposobów wpływa na badane przez antropologów społeczności wymuszając redefinicję etnograficznego terenu i metod badawczych.

 

ZAND skupia badaczy i badaczki interesujących się rozwojem teoretycznego aparatu pojęciowego antropologii społecznej, prowadzonym w oparciu o starannie przemyślane badania empiryczne. Współcześnie poddawane są krytyce elementy społecznej ontologii, na której wyrosła antropologia jako dyscyplina - przede wszystkim podział na naturę i kulturę. Zmiana orientacji wynika z przemian życia społecznego, następujących pod wpływem rozwoju nowych technologii, kryzysów ekologicznych, rozwoju nauk biologicznych itp. Potrzebna jest pogłębiona refleksja nad miejscem antropologii w tym nowym układzie i dogłębne zastanowienie się nad metodologią stosowaną w ramach badań antropologicznych.

 

Pracowników, doktorantów i współpracowników ZANDu łączą:
● zainteresowania metodologią i metodami badawczymi
● podejście relacyjne do badanych zjawisk
● otwartość na współpracę ponad-dyscyplinarną
● nacisk na prowadzenie badań empirycznych

 

Zachęcamy do lektury numeru Etnografii Polskiej pod redakcją naszego Zespołu!

 

skład zespołu

 

Benjamin Cope

Zuzanna Bogumił

Maria Dębińska

Agnieszka Halemba

Magdalena Kozhevnikova

Agata Ładykowska

Joanna Mroczowska

Zuzanna Sadowska

Łukasz Smyrski

 

kontakt