• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności » Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej
Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej

 

Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej ZAND powstał w 2020 roku, aby stworzyć przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji pomiędzy antropologią a innymi dyscyplinami, w tym naukami ścisłymi. Rozwój nowych kierunków badań i nurtów teoretycznych w humanistyce, takich jak studia nad zwierzętami czy posthumanizm, wpływa na obszar zainteresowań antropologii i konfrontuje nas z antropocentrycznymi założeniami naszej dyscypliny. Z kolei pogłębiający się kryzys ekologiczny (globalne ocieplenie, destrukcja środowiska przez przemysł wydobywczy, szóste wielkie wymieranie gatunków) na wiele sposobów wpływa na badane przez antropologów społeczności wymuszając redefinicję etnograficznego terenu i metod badawczych.

 

ZAND skupia badaczy i badaczki interesujących się rozwojem teoretycznego aparatu pojęciowego antropologii społecznej, prowadzonym w oparciu o starannie przemyślane badania empiryczne. Współcześnie poddawane są krytyce elementy społecznej ontologii, na której wyrosła antropologia jako dyscyplina - przede wszystkim podział na naturę i kulturę. Zmiana orientacji wynika z przemian życia społecznego, następujących pod wpływem rozwoju nowych technologii, kryzysów ekologicznych, rozwoju nauk biologicznych itp. Potrzebna jest pogłębiona refleksja nad miejscem antropologii w tym nowym układzie i dogłębne zastanowienie się nad metodologią stosowaną w ramach badań antropologicznych.

 

Pracowników, doktorantów i współpracowników ZANDu łączą:
● zainteresowania metodologią i metodami badawczymi
● podejście relacyjne do badanych zjawisk
● otwartość na współpracę ponad-dyscyplinarną
● nacisk na prowadzenie badań empirycznych

 

 

skład zespołu

 

Benjamin Cope

Zuzanna Bogumił

Maria Dębińska

Agnieszka Halemba

Magdalena Kozhevnikova

Agata Ładykowska

Joanna Mroczowska

Zuzanna Sadowska

Łukasz Smyrski

 

kontakt