• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn » Pracownicy » Dr hab. Anita Szczepanek
Dr hab. Anita Szczepanek

Dr hab. Anita Szczepanek

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, Kraków

 

anitaszczepanek2016@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

Absolwentka kierunków Biologia i Archeologia ukończonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, łączy dwie specjalności antropologię i archeologię funeralną. Doktor nauk biologicznych ze specjalnością antropologia i doktor habilitowany nauk humanistycznych ze specjalnością archeologia funeralna. Prowadzi analizy szczątków ludzkich od czasów najdawniejszych po współczesność.

 

Monografie:

Szczepanek A. (2013). Archeotanatologia pochówków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne. Rzeszów: Mitel.

Jarosz P., Mazurek M., Szczepanek A. (2018). Dobkowice, stanowiska 37 i 39, woj. podkarpackie. Osady kultury mierzanowickiej na Podgórzu Rzeszowskim. „Via Archeologica Resoviensia 14”. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Zimowit.

 

Artykuły w czasopismach:

Konopka, T., Szczepanek, A., Przybyła, M. M., Włodarczak, P. (2016). Evidence of interpersonal violence or a special funeral rite in the Neolithic multiple burial from Koszyce in southern Poland–a forensic analysis. Anthropological Review, 79(1), 69-85.

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2000). Figurka zoomorficzna z cmentarzyska kultury łużyckiej w Opatowie, stanowisko 1, pow. Kłobuck, woj. Śląskie. Sprawozdania Archeologiczne, 52, 221-229.

Szczepanek A. (2001). Pochówki zbiorowe kultury trzcinieckiej z Bocheńca, stan. 2, woj. świętokrzyskie i Gustorzyna, stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie – analiza antropologiczna. Sprawozdania Archeologiczne, 53, 289-312.

Szostek K., Glab H., Szczepanek A., Kaczanowski K. (2003). Trace element analysis of Bronze Age skeletal and crematory graves from Southern Poland for diet reconstruction. Homo, 53(3), 235-246.

Szczepanek A., Szostek K., Głąb H. (2003). Variability of individuals buried in common graves of the Bronze Age in the territory of Poland. Anthropologie, XLI/1-2, 99-104.

Szczepanek A. (2004). Analiza antropologiczna szkieletów ludności kultury trzcinieckiej z grobów zbiorowych z Gustorzyna, st. 1, woj. kujawsko-pomorskie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, 42, 53-76.

Haduch E., Szczepanek A., Niedźwiecka E. (2004). Changes of the head measurements of children in Żywiec district (Poland) in the past 40 years. Slovenska Antropologia, 6, 45-49.

Haduch E., Szczepanek A., Niedźwiecka E. (2004). Anthropological studies in the Żywiec region – changes in the proportions of the head. Anthropologie, 42(1), 77-86.

Haduch E., Szczepanek A. (2004). Anthropological analysis of skeletons of Lublin-Volhynian culture from Książnice, site 2, commune Pacanów, district Busko Zdrój / Analiza antropologiczna szkieletów kultury lubelsko-wołyńskiej z Książnic, st. 2, gm. Pacanów, pow. Busko Zdrój. Sprawozdania Archeologiczne, 56, 261-270.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2004). Bronzene Doppelhalsringe aus dem Gräberfeld von Opatów, Fst. 1, Kr. Kłobuck, Woiw. Śląskie. Sprawozdania Archeologiczne, 56, 415-457.

Jarosz P., Szczepanek A. (2005). Ratownicze badania wykopaliskowe na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Łazach, pow. Jarosław, woj podkarpackie w 2004 r. Rocznik Przemyski, 41(2), 71-78.

Jarosz P., Szczepanek A. (2005). The Neolithic Anthropomorphic Figurine from Zakrzowiec, site 6, Niepołomice Commune, Małopolskie Voivodship / Neolityczna figurka antropomorficzna z Zakrzowca stan. 6, gm. Niepołomice, woj. Małopolskie. Sprawozdania Archeologiczne, 57, 443-449.

Haduch E., Szczepanek A. (2006). The anthropological analysis of a skeleton of the Lublin-Wołyń culture from Książnice, site 2, the Pacanów Commune, the county of Busko Zdrój – studies conducted in 2004. Sprawozdania Archeologiczne, 58, 293-301.

Szostek K., Szczepanek A., Głąb H. (2006). The paleodiet of individuals buried in the burial mound in Gabułtów. Sprawozdania Archeologiczne, 58, 465-475.

Szczepanek A. (2006). The anthropological analysis of skeletons of the Corded Ware culture and the Trzciniec culture from Gabułtów, site 1, the county of Kazimierza Wielka, the Świętokrzyskie Province. Sprawozdania Archeologiczne, 58, 459-464.

Jarosz P., Szczepanek A., Wołoszyn M. (2006). Badania wykopaliskowe na stanowisku 30 w Łazach pow. Jarosław w 2005 r. Rocznik Przemyski, 42, 33-42.

Szczepanek A. (2007). Analiza antropologiczna szczątków kostnych z Częstochowy-Rakowa - badania z 2001 roku. Rocznik Muzeum Częstochowskiego, 8, 57-62.

Jarosz P., Szczepanek A. (2007). Badania wykopaliskowe na stanowisku 30 w Łazach pow. Jarosław w 2006 r. Rocznik Przemyski, 43, 31-37.

Magda-Nawrocka M., Szczepanek A. (2008). Nekropolia i grób zbiorowy ze Świebodzina, Archeologia Środkowego Nadodrza, 6, 227-236.

Haduch E., Szczepanek A., Skrzat J., Środek R., Brzegowy P. (2009). Residual Rickets or Osteomalacia - a Case Dating from 16-18th Century from Krosno Odrzańskie (Poland). International Journal of Osteoarchaeology, 19, 593-612.

Szczepanek A. (2009). The anthropological analysis of skeletons from tomb no. 2 in Malżyce. Sprawozdania Archeologiczne, 61, 233-242.

Szczepanek A. (2010). Anthropological analysis of skeletons of the Bell Beaker Culture individuals from Pełczyska, Site 6. Sprawozdania Archeologiczne, 62, 373-379.

Szczepanek A. (2010). The anthropological analysis of burnt bones from object 2537 in Modlniczka, site 2, dist. Cracow. Sprawozdania Archeologiczne, 62, 491-503.

Szczepanek A. (2010). Analiza antropologiczna szkieletu z grobu kultury ceramiki sznurowej z Krakowa Nowej Huty-Kościelnik. Materiały Archeologiczne Nowej Huty, 25, 79-80.

Włodarczak P., Szczepanek A., Stepańczak B., Jarosz P., Szostek K. (2011). Analiza proporcji stabilnych izotopów tlenu (18O/16O) w kościach przedstawicieli ludności kultury ceramiki sznurowej z Malżyc – badania pilotażowe. Archeologia Polski, 56, 45-61.

Szczepanek A. (2011). An Anthropological Analysis of Skeletons from the Graves of the Corded Ware Culture from Mistrzejowice. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 173-280.

Szostek K., Stepańczak B., Szczepanek A., Kępa M., Głąb H., Jarosz P., Włodarczak P., Tunia K., Pawlyta J., Paluszkiewicz Cz., Tylko G. (2011). Intra-individual variability of stable oxygen isotopes and diagenetic signals from ancient human remains. Mineralogia, 42(2-3), 3-22.

Dziedzic P., Michalak A., Szczepanek A. (2011). Co kości mówią nam o wojnie? Uwagi na marginesie odkryć urazów na czaszkach z masowej mogiły z grodziska w Niesulicach koło Świebodzina. Acta Militaria Mediaevalia, 7, 49-78.

Jarosz P., Szczepanek A., Włodarczak P. (2013). Burial Mound No. 1 in Malżyce, site. 31, district of Kazimierza Wielka/Grobowiec nr 1 w Malżycach, stan. 31, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 371-413.

Szczepanek A., Haduch E. (2013). An Anthropological Analysis of Skeletons of the Zlota Culture People from Książnice, Site 2, Pacanów commune, Świętokrzyskie voivodeship. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 371-413.

Jarosz P., Szczepanek A., Włodarczak P. (2013). Burial Mound No. 1 in Malżyce, site. 31, district of Kazimierza Wielka/Grobowiec nr 1 w Malżycach, stan. 31, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 293-309.

Szczepanek A., Haduch E. (2013). An Anthropological Analysis of Skeletons of the Zlota Culture People from Książnice, Site 2, Pacanów commune, Świętokrzyskie voivodeship. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 371-413.

Szostek K., Haduch E., Stepańczak B., Kruk J., Szczepanek A., Pawlyta J., Głąb H., Milisauskas S. (2014). Isotopic composition and identification of the origins of individuals buried in a Neolithic collective grave at Bronocice (southern Poland). Homo, 65(2), 115-130.

Szczepanek A. (2014). An anthropological analysis of a skeleton from the Lublin-Wołyń culture grave in Książnice, site 2, Pacanów commune, Świętokrzyskie province. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 9, 259–262.

Lorkiewicz W., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Żądzińska E., Strapagiel D., Haduch E., Szczepanek A., Grygiel R., Witas H. W. (2015). Between the Baltic and Danubian Worlds: The Genetic Affinities of a Middle Neolithic Population from Central Poland. PLoS ONE 10(2):e0118316. doi:10.1371/journal.pone.0118316

Kołodziej M., Haduch E., Wrębiak A., Szczepanek A., Podsiadło-Kleinrok B., Mazur A., Mazur K. (2015). A case of extensive inflammatory changes (osteomyelitis) in an infant's skeleton from the medieval burial ground (11th-12th c) in Wawrzeńczyce (near Krakow). Collegium Antropologicum, 39(1), 171-6.

Jarosz P., Koszowska E., Ostrowski M., Szczepanek A. (2015). Niche burials of the Corded Ware Culture at Kraków-Mistrzejowice, Site 85. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 165-188.

Kozerska, M., Skrzat, J., Szczepanek, A. (2015). Application of the temporal bone for sex determination from the skeletal remains. Folia Medica Cracoviensia, 55(2), 33-39.

Jarosz P., Mazurek M., Szczepanek A. (2016). Elements of proto and early Mierzanowice culture on settlements sites near Jarosław (SE Poland). Musaica Archaeologica 1/2016, 81-94.

Szczepanek A., Urbański B. (2016). Ekshumacja szczątków żołnierzy armii radzieckiej z mogiły zbiorowej przy Alei Wolności w Nowym Sączu. Rocznik Sądecki, 44, 308-321.

Przybyła M., Szczepanek A., Tunia K. (2016). Ekshumacja żołnierskich grobów z II Wojny Światowej w południowej części województwa małopolskiego w 2015 roku. Rocznik Sądecki, 44, 322-340.

Wilczyński J., Szczepanek A., Wojtal P., Diakowski M., Wojenka M., Sobieraj (2016). A Mid Upper Palaeolithic Child Burial from Borsuka Cave (Southern Poland). International Journal of Osteoarchaeology, 26(1), 151-162. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oa.2405

Wilk S., Szczepanek A. (2017) The first cremation traces in the Eneolithic period north of the Carpathian Mountains. Sprawozdania Archeologiczne, 69, 353-371.

Wojenka M., Krajcarz M. T., Szczepanek A., Wilczyński J. (2017). Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Jaskini Tunel Wielki w Wąwozie Koziarnia w 2016 roku. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 27, 147-168.

http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/sprawozdania-archeologiczne/wszystkie-numery; DOI: 10.23858/SA69.2017.014

Horvathova E., Zastavny A., Curny M., Szczepanek A. (2017) Burials of the Baden culture from Velky Saris and their importance for the investigation of the studied culture in the northern Tisza region. Slovenska Archeologia 65/1, 1-22.http:////archeol.sav.sk/index.php/sk/slovenska-archeologia/; http://archeol.sav.sk/files/01_Horvathova-et-al.pdf

Szczepanek A., Belka Z., Jarosz P., Pospieszny Ł., Dopieralska J., Frei K. M., Rauba-Bukowska A., Werens K., Górski J., Hozer M., Mazurek M., Włodarczak P. (2018). Understanding Final Neolithic communities in south-eastern Poland: New insights on diet and mobility from isotopic data. PLoS One, 13(12): e0207748. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207748

Korczyńska M., Borowski M., Cappenberg K., Moskal-del Hoyo M., Szczepanek A. (2018). „Long Ago, Far Away...” - Rytuał pogrzebowy na cmentarzysku ciałopalnym z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Janowicach, st. 44 (Azp 106?65/103). Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 60, 139-182.

http://www.ssa.archeo.uni.wroc.pl/index.php?str=wstep&lg=pl

DOI: 10.23734/ssa.2018.60.1.139.182

Szczepanek A., Walocha J., Kochan P. (2019). Cases of late syphilis documented at the cemetery of noblemen residents of the Knights of the Holy Sepulchre poorhouse (XVII-XVIII centuries) on Stradom in Cracow, Poland. World Journal of Medical Images Videos Cases, 5, e26-e52.

http://kohasso.neostrada.pl/wjomi/article25.html; http://kohasso.neostrada.pl/wjomi/article25.pdf

Willman J. C., Ginter B., Hernando R., Lozano M., Sobczyk K., Stefański D., Szczepanek A., Wertz K., Wojtal P., Zając M., Zarzecka-Szubińska K., Valde-Nowak P. (2019). Paleobiology and Taphonomy of a Middle Paleolithic Neandertal Tooth from Ciemna Cave, Southern Poland. Journal of Paleolithic Archaeology, https://doi.org/10.1007/s41982-019-00026-4

Willman J. C., Ginter B., Hernando R., Lozano M., Sobczyk K., Stefański D., Szczepanek A., Wertz K., Wojtal P., Zając M., Zarzecka-Szubińska K., Trinkaus E., Valde-Nowak P. (2019). Paleobiology and Taphonomy of the Middle Paleolithic Neandertal Remains from Ciemna Cave, Southern Poland. American Journal of Physical Anthropology,168, 270. https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10968644/2019/168/S68

Schroeder H., Margaryan A., Szmyt M., Theulot B., Włodarczak P., Rasmussen S., Gopalakrishnan S., Szczepanek A., Konopka T., Jensen T. Z. T., Witkowska B., Wilk S., Przybyła M. M., Łukasz Pospieszny Ł., Sjogren K.G., Bełka Z., Olsen J., Kristiansen K., Willerslev E., Frei K. M., Sikora M., Johannsen N. N., Allentoft M. E. (2019). Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116/22, 10705-10710.

https://doi.org/10.1073/pnas.1820210116

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2001). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie (stanowisko 1), województwo częstochowskie. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku (39-44). Katowice.

Szczepanek A. (2002). Wstępne wyniki analizy antropologicznej materiału kostnego z grobów z epoki brązu i z okresu wpływów rzymskich z cmentarzyska w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck. W: M. Gedl (red.). Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (277-289). Warszawa.

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2002). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie (stanowisko 1), województwo śląskie. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000 (164-173). Katowice.

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2002). Obrządek pogrzebowy na birytualnym cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. Śląskie. W: J. Wrzesiński (red.). Popiół i Kość, Funeralia Lednickie, t. 4 (361-372). Sobótka-Wrocław.

Głąb H., Szostek K., Szczepanek A. (2002). Dieta populacji pradziejowych w świetle analiz fizykochemicznych zębów z birytualnego cmentarzyska w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck, woj. śląskie. W: J. Wrzesiński (red.). Popiół i Kość, Funeralia Lednickie, t. 4 (163-176). Sobótka-Wrocław.

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2003). Pochówki kobiet i mężczyzn na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Kobieta-Śmierć-Mężczyzna, Funeralia Lednickie, t. 5 (257-261). Poznań.

Szczepanek A., Głąb H., Szostek K. (2004). Paleodieta dzieci z pochówków zbiorowych kultury trzcinieckiej. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Dusza maluczka a strata ogromna, Funeralia Lednickie t. 6 (275-282). Poznań.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2004). Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury łużyckiej w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck, woj. śląskie. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Dusza maluczka a strata ogromna, Funeralia Lednickie t. 6 (259-262). Poznań.

Szczepanek A., Jarosz P., Suder W. (2004). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, stanowisko 1, woj. śląskie. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002 (60-66). Katowice.

Szczepanek A., Jarosz P. (2005). Dary w pochówkach z epoki brązu na cmentarzysku w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Do, ut des – dar, pochówek, tradycja, Funeralia Lednickie t. 7 (149-154). Poznań.

Wilk S., Haduch E., Szczepanek A. (2006). Bogate pochówki sędziwych mężczyzn z cmentarzyska kultury lubelsko-wołyńskiej na stan. 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Starość – wiek spełnienia, Funeralia Lednickie, t. 8 (89-100). Poznań.

Szczepanek A., Jarosz P. (2006). Pochówki osób w sędziwym wieku na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, woj. śląskie. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Starość – wiek spełnienia, Funeralia Lednickie, t. 8 (101-105). Poznań.

Haduch E., Szczepanek A., Skrzat J., Brzegowy P., Środek R., Dziedzic P., Magda-Nawrocka M., Michalak A. (2006). Zaawansowane deformacje szkieletu starszej kobiety z cmentarza średniowiecznego z Krosna Odrzańskiego. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Starość – wiek spełnienia, Funeralia Lednickie, t. 8 (143-146). Poznań.

Haduch E., Niedźwiecka E., Szczepanek A. (2006). Zmiany wymiarów głowy dzieci z Węgierskiej Górki w ostatnim trzydziestoleciu. W: J. Jerzmanowski, M. Grzybiak, J. Piontek (red.). Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek (36-41). Sopot.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2006). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cm entarzysku z epoki brązu w Opatowie, stanowisko 1, pow. Kłobuck, woj. śląskie, w latach 2003 – 2004. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 (86-92). Katowice.

Jarosz P., Szczepanek A. (2007). Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Łazach, gm. Radymno, woj. podkarpackie. W: J. Chochorowki (red.). Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim (361-370). Kraków.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2007). Bogaty pochówek ciałopalny popielnicowy z cmentarzyska w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. W: J. Chochorowki (red.). Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim (641-650). Kraków.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2007). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie (stanowisko 1), woj. śląskie. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 (24-31). Katowice.

Szczepanek A. (2008). Ludność kultury trzcinieckiej w świetle badań antropologicznych. W: K. Kaczanowski (red.). 100-lecie Zakładu Antropologii UJ, Księga Jubileuszowa (243-257). Kraków.

Szczepanek A., Haduch E., Wrębiak A., Gumieniuk M., Pacocha K. (2008). Analiza antropologiczna szkieletów z cmentarza w Krośnie Odrzańskim. W: M. Magda-Nawrocka, E. Haduch, A. Szczepanek (red.). Archeologia, antropologia i historia w studiach nad dziejami Krosna Odrzańskiego (79-158). Kraków.

Szczepanek A., Wrębiak A., Niedźwiecka E., Pacocha K. (2008). Czy w Krosnie Odrzańskim pochowano ofiary epidemii – analiza peleodemograficzna i planigrafia cmentarza z XVI-XVIII wieku. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Epidemie, klęski, wojny, Funeralia Lednickie, t. 10 (79-84). Poznań.

Szczepanek A. (2009). Groby zbiorowe – grobowce rodowe i pochówki wtórne. Interpretacja antropologiczna. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Metody, Źródła. Dokumentacja, Funeralia Lednickie, t. 11 (205-213). Poznań.

Jarosz P., Szczepanek A. (2009). Elementy obrządku pogrzebowego na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Łazach, gm. Radymno, woj podkarpackie W: S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.). Tarnobrzeska kultura łużycka – Źródła i interpretacje, Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. XI (365-381). Rzeszów.

Szczepanek A., Jarosz P. (2010). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie (stanowisko 1), woj. śląskie. W: E. Tomczak (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007-2008 (80-83). Katowice.

Haduch E., Szczepanek A., Włodarczak P. (2010). Porównanie cech obrządku pogrzebowego oraz mięśniowo-szkieletowych (MSM) wyznaczników aktywności fizycznej. Przykłady pochówków późnoneolitycznych na Wyżynie Małopolskiej. W: S. Czopek, S. Kadrow (red.). Mente et rutro, Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae Anno ab Amicis, Collegia et discipulis oblata (203-217). Rzeszów.

Madyda-Legutko R., Szostek K., Głąb H., Szczepanek A., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J. (2010). Paleostratygrafia społeczna ludności kultury przeworskiej w świetle wyników studiów nad zróżnicowaniem inwentarzy grobowych oraz analiz chemicznych materiału odontologicznego na przykładzie cmentarzyska w Opatowie, stan. 1. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Tak więc po owocach poznacie ich, Funeralia Lednickie, t. 12, Poznań (353-360).

Szczepanek A. (2011). Analiza antropologiczna przepalonych kości. W: Ł. Oleszczak, W. Twardowski (red.). Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 1 (117-138). Pękowice-Kraków.

Szczepanek A. (2011). Analiza antropologiczna pochówków kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 5 w Modlnicy, pow. krakowski, Modlnica, stanowisko 5. W: J. Kruk, A. Zastawny (red.). Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce (639-640). Kraków.

Szostek K., Szczepanek A. (2011). Rekonstrukcja diety i paleostratygrafii społecznej ludności kultury przeworskiej z Opatowa w świetle analiz chemicznych materiału odontologicznego – badania modelowe. W: A. Jaszewska, A. Michalak (red.). Ogień – Żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 4 (143-157). Zielona Góra.

Wilk S., Haduch E., Szczepanek A., Koszowska E., Trąbska J. (2011). Groby z nadpalonymi szkieletami z cmentarzyska kultury złockiej w Książnicach, woj. świętokrzyskie. W: A. Jaszewska, A. Michalak (red.). Ogień – Żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 4 (23-54). Zielona Góra.

Howcroft R., Bugajska K., Gumiński W., Kowalewska-Marszałek H., Szczepanek A., Włodarczak P., Eriksson G. (2013). Breastfeeding and weaning practices during the Neolithic and early Bronze Age in Poland. W: R. Howcroft (red.). Weaned Upon A Time (1-27). Stockholm.

Jarosz P., Mazurek M., Okoński J., Szczepanek A. (2013). Bell Beaker influence in the Early Bronze Age on the basis of latest discoveries in Rozbórz, in south-eastern Poland. W: M. Pilar Prieto Martínez, Laure Salanova (red.). Current researches on Bell Beakers (111-116). Santiago de Compostela.

Szczepanek A. (2013). Analiza antropologiczna szkieletów W: M. M. Przybyła, P. Włodarczak, A. Szczepanek (red.). Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 3 (65-91). Pękowice-Kraków.

Stepańczak B., Mądrzyk K., Szczepanek A., Szostek K. (2013). Analiza proporcji trwałych izotopów tlenu (18O/16O) w kościach szkieletów ludzkich. W: M. M. Przybyła, P. Włodarczak, A. Szczepanek (red.). Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 3 (123-132). Pękowice-Kraków.

Przybyła M. M., Szczepanek A., Włodarczak P., Gołaś A. (2013). Kto zginął? Kto zabił? Próba podsumowania. W: M. M. Przybyła, P. Włodarczak, A. Szczepanek (red.). Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 3 (261-273). Pękowice-Kraków.

Szczepanek A. (2014). Preliminary Results of the Anthropological Analysis of Human Bones from Janowice (AZP 106-65 No. 103) W: T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg, J. Ociepka (red.). Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians, International Workshop held at the Institute of Archaeology (2012). Archaeopress.

Szczepanek A. (2014). Anthropologische Analyse der verbrannten Knochen. W: M. Dębiec (red.). Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok (142). Rzeszów.

Szczepanek A. (2015). Wyniki analizy antropologicznej przepalonych kości ludzkich z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, st. 1, woj. śląskie. W: R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski (red.). Opatów, Stan. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce. Analizy specjalistyczne, Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, tom IV (9-63). Warszawa-Kraków.

Szczepanek A. (2015). Analiza antropologiczna kości z grobów ciałopalnych kultury łużyckiej z Kokotowa W: J. Chochorowski (red.). Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Koklotowie (stanowisko 19), gm. Wieliczka, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce (380-394). Kraków.

Szczepanek A. (2015). Analiza antropologiczna kości z grobów ciałopalnych kultury łużyckiej z Kokotowa. W: K. Dzięgielewski, M. Dzięgielewska, A. Sztyber (red.), Modlnica, stan. 5. Od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce (257-260). Kraków.

Szczepanek A. (2016). Analiza antropologiczna szkieletów z Boratyna, stan. 17. W: W. Poradyło (red.), Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego, Seria: Via Archaeologica Ressoviensia t. 10 (235-239). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit".

Budziszewski J., Jarosz P., Libera J., Szczepanek A., Włodarczak P. (2016). Badania wykopaliskowe kurhanów na stanowisku 3 w Białce, pow. krasnostawski. W: P. Jarosz, J.Libera, P. Włodarczak (red.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (359-380). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016.

Szczepanek A. (2017). Analiza antropologiczna ludzkich szczątków z grobu kultury ceramiki sznurowej nr 220 w Szczytnej, pow. Jarosław, stanowisko 5. W: P. Jarosz, J. Machnik (red.). Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej (215-220). Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit".

Valde-Nowak P., Stefański D., Szczepanek A. (2018). A Neolithic Child Burial from Ciemna Cave in Ojców National Park, Poland. W: D. H. Werra, M. Woźny (red.). Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech (279-288). Oxford : Archaeopress.

http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id={1D2E8263-32DD-4B3C-A45A-9F7E4DEBB6A4

Szczepanek A. (2018). Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z kurhanów w Guciowie, pow. zamojski. W: j. Górski. A. Tyniec. Fenomen miejsca : nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, pow. zamojski (283-289). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Szczepanek A. (2018). Anthropological picture of the Corded Ware population of the Subcarpathian Region in the light of data obtained from the sites at Święte, Jarosław district. W: Kośko A., Szczepanek A., Włodarczak P. (red.). Reception of Pontic Culture traditions among the Final Eneolithic communities in the Subcarpathian Region, 3rd Millennium BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 23 (213-228). Poznań.

DOI 10.2478/bps-2018-0007

Werens K., Szczepanek A., Jarosz P. (2018). Light stable isotope analysis of diet in Corded Ware culture communities: Święte, Jarosław district, south-eastern Poland. W: Kośko A., Szczepanek A., Włodarczak P. (red.). Reception of Pontic Culture traditions among the Final Eneolithic communities in the Subcarpathian Region, 3rd Millennium BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 23 (229-245). Poznań.

DOI 10.2478/bps-2018-0008

Belka Z., Dopieralska J., Szczepanek A., Jarosz P. (2018). Human mobility in the Final Eneolithic population of Święte, Jarosław district, south-eastern Poland: evidence from strontium isotope data. W: Kośko A., Szczepanek A., Włodarczak P. (red.). Reception of Pontic Culture traditions among the Final Eneolithic communities in the Subcarpathian Region, 3rd Millennium BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 23 (246-258). Poznań.

DOI 10.2478/bps-2018-0009

Jarosz P., Anita Szczepanek A. (2019). Grób kultury mierzanowickiej z Jakuszowic na Płaskowyżu Proszowickim.W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczaka, Przemysław Makarowicz (red.).VIR BIMARIS Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (281-293). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii.

Przybyła M. M., Szczepanek A., Tunia K. (2019). Grób kultury trzcinieckiej w południowej części stan. 5 (G) w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka. W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczaka, Przemysław Makarowicz (red.).VIR BIMARIS Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (435-444). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii.

Jarosz P., Machnik J., Mazurek M., Szczepanek A. (2019). Z badań nad obiektami funeralnymi kultury ceramiki sznurowej w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej - wybrane zagadnienia. W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczaka, Przemysław Makarowicz (red.).VIR BIMARIS Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (295-312). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii.

Szczepanek A. (2019) Analiza antropologiczna ludzkich szczątków z grobów kultury ceramiki sznurowej na stanowiskach 24 i 27 w Mirocinie, pow. Przeworsk. W: Jarosz P., Machnik J., Szczepanek A. (red.). Nekropola ludności kultury ceramiki sznurowej w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej, Via Archaeologica Ressoviensia XV (213-223). Rzeszów.

Werens K., Szczepanek A., Jarosz P. (2019). Analiza stabilnych izotopów węgla i azotu pochowanych w grobach niszowych przedstawicieli ludności kultury ceramiki sznurowej z Mirocina, stanowiska 24 i 27, pow. Przeworsk, W: Jarosz P., Machnik J., Szczepanek A. (red.). Nekropola ludności kultury ceramiki sznurowej w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej, Via Archaeologica Ressoviensia XV (225-232). Rzeszów.

Bełka Z., Dopieralska J., Szczepanek A., Walczak A., Zieliński M. (2019). Pochodzenie ludności kultury ceramiki sznurowej ze stanowisk 24 i 27 w Mirocinie na podstawie składu izotopowego strontu biogenicznych fosforanów. W: Jarosz P., Machnik J., Szczepanek A. (red.). Nekropola ludności kultury ceramiki sznurowej w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej, Via Archaeologica Ressoviensia XV (235-241). Rzeszów.

Redakcje monografii zbiorowych:

Szostek K., Szczepanek A. (red.). (2001). Różne oblicza śmierci. Kraków: Synapsa.

Magda-Nawrocka M., Haduch E., Szczepanek A. (red.). (2008). Archeologia, antropologia i historia w studiach nad dziejami Krosna Odrzańskiego. Kraków.

Przybyła M. M., Włodarczak P., Szczepanek A. (red.) (2013). Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu. Pękowice-Kraków: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 3.

Kośko A., Szczepanek A., Włodarczak P. (2018). Reception of Pontic Culture traditions among the Final Eneolithic communities in the Subcarpathian Region, 3rd Millennium BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 23. Poznań.

https://content.sciendo.com/view/journals/bps/23/1/bps.23.issue-1.xml

Jarosz P., Machnik J., Szczepanek A. (red.) (2019). Nekropola ludności kultury ceramiki sznurowej w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej, „Via Archaeologica Ressoviensia 15”. Rzeszów.

Projekt finansowany przez NCN:

„Społeczności schyłkowego neolitu w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań archeologicznych i interdyscyplinarnych analiz”, projekt w trakcie realizacji, termin ukończenia 2019 r. (2015/19/B/HS3/02149).

Celem projektu jest charakterystyka społeczności zamieszkujących ziemie Polski południowo-wschodniej w schyłkowym neolicie (2800-2300 p.n.e.) w oparciu o źródła archeologiczne, analizy antropologiczne, archeogenetyczne i fizyko-chemiczne. Jednym z realizowanych zadań jest ustalenie struktury genetycznej w wytypowanej do badać grupie ludzkiej co umożliwi jej porównanie z wynikami badań archeogenetycznych przeprowadzonymi w ostatnich latach dla populacji środkowoeuropejskich. Znaczącym uzupełnieniem wyników studiów archeologicznych celem są analizy stabilnych izotopów strontu pozwalające na procesów migracyjnych w schyłkowo neolitycznych społecznościach. Natomiast analizy stabilnych izotopów węgla i azotu pozwalają na określenie diety pochowanych osób, wskazując zarazem na sposób wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Realizowane badania uzupełnią dotychczasowe opracowania licznych materiałów pochodzących z badań wykopaliskowych prowadzonych w ciągu ostatnich 100 lat.

Członkostwo w organizacjach:

European Archaeological Association

Polskie Towarzystwo Anatomiczne