• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Anna Rybarczyk

Anna Rybarczyk, doktor

Ośrodek: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami

 

e-mail: annamaria.rybarczyk@wp.pl

Link do akademia.edu/researchgate/Google scholar/itp.:

https://iaepan.academia.edu/AnnaRybarczyk

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

- ubiór średniowieczny

- tekstylia średniowieczne i nowożytne

- kultura materialna średniowiecza i nowożytności

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

- Rybarczyk A. (2010) Fabrics in Medieval Dress in Pomerania, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 23, 53-60

https://www.academia.edu/33346034/Fabrics_in_Medieval_Dress_in_Pomerania_Fasciculi_Archaeologiae_Historicae_fasc._XXIII_2010_s._53-60

http://www.rcin.org.pl/iae/Content/22988/WA308_35561_PIII348_FABRICS-IN-MEDIEVAL_I.pdf

- Rybarczyk A. (2012) O koronkach klockowych i klockach do ich wyrobu na przykładzie znalezisk archeologicznych z nowożytnego Elbląga, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 60, 4, 617-626

https://www.academia.edu/33346031/O_koronkach_klockowych_i_klockach_do_ich_wyrobu_na_przyk%C5%82adzie_znalezisk_archeologicznych_z_nowo%C5%BCytnego_Elbl%C4%85ga_Kwartalnik_Historii_Kultury_Materialnej_2012_nr_4_s._617-626

http://rcin.org.pl/Content/59875/WA308_76514_P331_O-koronkach-klockowy_I.pdf

- Rybarczyk A., Strzyż P. (2014) Średniowieczne pokrowce na topory z wykopalisk w Elblągu, Acta Militaria Mediaevalia, 10, 191 – 202

https://www.academia.edu/35196935/%C5%9AREDNIOWIECZNE_POKROWCE_NA_TOPORY_Z_WYKOPALISK_W_ELBL%C4%84GU

- Antosik Ł., Rybarczyk A. (2016) The Silk Textiles from the Medieval Town of Nysa in Poland, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29, 11 – 16

https://www.academia.edu/30639463/The_Silk_Textiles_from_the_Medieval_Town_of_Nysa_in_Poland

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=61235

- Rybarczyk A.(2018) Textiles and social status. Case of late medieval Elbląg, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31 , 155-15

https://www.academia.edu/40176502/TEXTILES_AND_SOCIAL_STATUS._THE_CASE_OF_LATE_MEDIEVAL_ELBL%C4%84G

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?from=rss&id=67591

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

- Rybarczyk A.(2014) Z historii badań zabytkowych tekstyliów na Pomorzu Gdańskim. W: M. Fudziński, H.Paner (red.). Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim( 131 – 138). Gdańsk

https://www.academia.edu/33346845/Z_historii_bada%C5%84_zabytkowych_tekstyli%C3%B3w_na_Pomorzu_Gda%C5%84skim_W_Z_dziej%C3%B3w_bada%C5%84_archeologicznych_na_Pomorzu_Wschodnim_red._M._Fudzi%C5%84ski_H.Paner_Gda%C5%84sk_2014_131_-_138

- Antosik Ł., Ginter A., Rybarczyk A. (2015). Tekstylia z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Sadowej 1 w Gdańsku. Wstępne rozpoznanie. W: A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński (red.) XIX Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, 5,(435-444). Szczecin.

https://www.academia.edu/19573842/Tekstylia_z_bada%C5%84_archeologicznych_prowadzonych_przy_ul._Sadowej_1_w_Gda%C5%84sku._Wst%C4%99pne_rozpoznanie

- Rybarczyk A. (2017). Knitting in Old Elbląg. Archaeological and historical evidence. W: M. Bravermanová, H. Březinová, J. Malcolm-Davies (eds.) Archaeological Textiles – Links Between Past and Present NESAT XIII (311 – 319). Liberec – Praha.

https://www.academia.edu/37125462/Knitting_in_Old_Elbl%C4%85g._Archaeological_and_historical_evidence

- Antosik Ł., Maik J., Rybarczyk A. , Słomska J., Wtorkiewicz-Marosik E. (2018). Tekstylia, W: J.Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, Wratislavia Antiqua 23, (875-905). Wrocław.

https://www.academia.edu/37947927/Tekstylia

http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/23-tom/XII.pdf

Aktualnie prowadzone projekty:

2013 – 2018 Tkaniny jedwabne na ziemiach polskich w średniowieczu. Studium archeologiczne.

Zadanie realizowane w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania F.2.IV.

funkcja w zadaniu - kierownik

Wybrane ukończone projekty:

2010 – 2013 Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu.

Zadanie realizowane w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania II.197,

funkcja w zadaniu – kierownik.

2013 - 2016 Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.)

realizacja/finansowanie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego/ Narodowe Centrum Nauki (Opus 4, projekt nr UMO-2012/07/B/HS3/01088)

kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

funkcja w zespole: wykonawca (opracowanie technologiczne zabytków tekstylnych wraz z  prof. dr hab. Jerzym Maikiem, mgr Łukaszem Antosikiem, mgr Joanną Słomską oraz mgr Emilią Wtorkiewicz-Marosik).