• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Dorota Dias-Lewandowska

Dr Dorota Dias-Lewandowska

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

lewandowskad@gmail.com

Academia.edu

Woman and Alcohol (Drinking Studies Network Research Cluster)

Zainteresowania badawcze:

Alkohol, używki, kultura picia, dyskurs dotyczący pijaństwa i trzeźwości, eksces i jego granice, alkohol i stereotypy, medyczne zastosowanie alkoholu, technologia związana z produkcją alkoholi, smak i zmysły, dawna kuchnia i receptury kulinarne

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

 

Artykuły w czasopismach:

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • Dias-Lewandowska D. (2018). Spisy trunków wydanych na stół jako źródło do badania kultury picia w Polsce. W: D. Dias-Lewandowska, G. Kurczewski (red.), Wino i historia. Studia z historii wina w Polsce, t. 2 (80-95). Warszawa: SHS.
 • Dias-Lewandowska D. (2017). Alkohol i kultura picia w XVIII wieku. W: S. Roszak, A. Wieczorek, R. Adamczyk-Nowak, P. A. Stasiak (red.) Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur. Unia polsko-saska 1697–1763 (1-10). Kutno: Muzeum Regionalne w Kutnie.
 • Dias-Lewandowska D. (2016). Le transfert culturel effervescent: le champagne en Pologne au début du XIXe siècle. W: J Dumanowski, M.Figeac, D.Tollet (red.), France-Pologne. Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe-fin XIXe siècle).Paris: Honoré Champion Éditeur.
 • Dias-Lewandowska D. (2016). Poland. W: K. Albala (red.), At the Table: Food and Family around the World. ABC-CLIO
 • Dias-Lewandowska D. (2015). Wine and Identity in Poland from the late Seventeenth to the early Nineteenth Century. W: D. Tonner, M. Hailwood (red.), Biographies of Drink (138-157) Cambridge Scholars Publishing
 • Dias-Lewandowska D., Sikorska M. (2014). Jeść i pić w Rzeczypospolitej sarmackiej. W: B. Dybaś, A. Woldan, A. Ziemlewska (red.) Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, (105-122). Warszawa: Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie
 • Dias-Lewandowska D. (2014). Polskie picie oczami Niemców i Francuzów – zmiana czy długie trwanie? W: W. Zienatara, A. Mikołajewska (red.), Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, (133-145). Warszawa: Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie
 • Lewandowska D. (2013). A na stempel szampańskie! Carrière du vin champenois en Pologne. W: P. Demouy P., M-H. Morell (red.), De la Vigne en Champagne au vin de Champagne. De l’âge de Bronze à l’âge industriel,( 225-236). Dijon: Editions Universitaires de Dijon.
 • Lewandowska D. (2012). „Le vin blanc aigrelet, qu’on appelle vin de France”. La fraude dans la construction du goût du vin français en Pologne XVIIe–XVIIIe siècles. W: M. Figeac, Ch. Lastécouères (red.), Territoires de l’illicite: ports et îles. De la fraude au contrôle (XVIe-XXe), (377-388). Paris: Armand Colin.
 • Lewandowska D. (2011). Frankfurt (Oder), Thorn, Königsberg – Die Gemeinschaft des Geschmacks? W: O. Kurilo (red.), Mobilitär und regionale Vernetzung zwischen Oder und Memel: Eine europäische Landschaft neu zusammensetzen, (105-120), Berliner Wissenschafts-Verlag.
 • Lewandowska D. (2010). Historia kwaśnego francuza. Ewolucja pojęcia dobrego smaku i wyobrażeń o winie francuskim w Polsce. W: R. Stolična R., A. Drożdż (red.), Historie kuchenne: rola i znaczenie pożywienia w kulturze, (34-44). Cieszyn-Katowice-Brno: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn-Katowice-Brno.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

 • Dias-Lewandowska D., Kurczewski G. (red.). (2018). Wino i historia. Studia z historii wina w Polsce, t. 2.Warszawa: SHS.
 • Dias-Lewandowska D., Kurczewski G. (red.). (2017). Fukier i wino. Studia z historii wina w Polsce, t. 1. Warszawa: SHS.

 

Aktualne projekty:

 • od 2020 -  „Kolekcjonerstwo, koneserstwo i wiedza o alkoholach do połowy XVIII do połowy XIX wieku”
 • od 2020 – „Intoxicating spaces. The impact of New Intoxicants on Urban Spaces in Europe 1600-1850”, HERA, kierownicy Phil Withington, Dagmar Freist, Leos Müller and Toine Pieters (członek International Interdisciplinary Network)
 • 2019-2021 – „Alcohol, Race and Ethnicity: The United States, Mexico and the Wider World  1845-1940”, AHRC,  kierownik Deborah Tonner (wykonawca)

 

Ukończone projekty:

 • 2016-2020 – „Kultura picia w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Alkohol, wzorce konsumpcji i wyobrażenia o piciu”, NCN 2016/20/S/HS3/00107, (kierownik)
 • 2016-2019 – „Produits des terroirs, espaces et marchés, hier et aujourd’hui (TERESMA)”, kierownik Philippe Meyzie (wykonawca)
 • 2015-2018 – „European Food Education Season” European Union - Erasmus+  (wykonawca)
 • 2012-2015 – „Staropolskie przepisy kulinarne. Opracowanie i edycja rozproszonego materiału źródłowego” – NPRH kierownik: dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK; (wykonawca)
 • 2011-2013 – Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce (2011-2013) KBN/NCN grant promotorski.

 

Nagrody i stypendia:

 • 2013 – wyróżnienie dla rozprawy doktorskiej (mention très honorable avec félicitations du jury) „Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX wieku” („Histoire culturelle du vin français en Pologne, moitié du XVIIe siècle – début du XIXe siècle”) Université Bordeaux Montaigne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 2012 – Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy; grant badawczy – kwerenda źródłowa.
 • 2011 – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, stypendium konferencyjne.
 • 2009 – stypendium na odbycie stażu w École du Louvre w Paryżu.
 • 2007 – nagroda dla najlepszego absolwenta Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 2007 – stypendium w programie Erasmus; studia na Uniwersytecie Paris XII Val de Marne.
 • 2005-2007 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

Członkostwo w organizacjach:

Drinking Studies Network

Jedzenie. Sieć badawcza

Klub Historii i Kultury Wina

Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK