• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Rafał Rutkowski

Dr Rafał Rutkowski

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

rr.rutkowski@wp.pl

profil na academia.edu

Zainteresowania badawcze:

Historia średniowiecznej Skandynawii zachodniej i Słowiańszczyzny, historia historiografii średniowiecznej, kultura intelektualna XII–XIII w.

Wybrane publikacje

Monografie

Rutkowski R. (2019), Północna tradycja historyczna wprowadzona w nurt dziejów powszechnych. Kronika Mnicha Teodoryka „O starożytności norweskich królów” (koniec XII wieku), Monografie FNP, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Artykuły w czasopismach

Rutkowski R. (2019), Dwuwiersz o Mieszku III Starym. Przyczynek do erudycji Mistrza Wincentego Kadłubka (IV, 22,5), Studia Źródłoznawcze, 57, 31–45.

Rutkowski R. (2019), Jak opowiedzieć o zwycięstwie nad Cezarem. Próba nowego spojrzenia na przekaz Mistrza Wincentego (I, 17), Kwartalnik Historyczny, 126 (3), 453–480.

Rutkowski R. (2015), „In illa terra, ubi nullus antiquitatum unquam scriptor fuerit”. Historia jako składnik tożsamości ludu cywilizowanego (na przykładzie opowieści Mnicha Teodoryka o okolicznościach chrztu Olafa Świętego), Studia Źródłoznawcze, 53, 3–15.

Rutkowski R. (2015),The Platonic Concept of the Memory of Ancient Deeds in the Chronicles of Master Vincentius Kadłubek and Theodoricus Monachus, Acta Poloniae Historica, 112, 109–140.

Rutkowski R. (2014), Dzięki komu Islandczycy nawrócili się na chrześcijaństwo? Konwersja widziana oczami średniowiecznych autorów, Kwartalnik Historyczny, 121 (1), 5–40.

Rutkowski R. (2014), Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku. Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko–norweskim, Roczniki Historyczne, 80, 7–29.

Rutkowski R. (2013), Opozycja zajęć rolniczych i wojowniczości w opisach starożytnych Germanów autorstwa Cezara i Tacyta, Rocznik Antropologii Historii, 3 (2/5), 211–230.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

Rutkowski R. (2018),Trzech ormiańskich pseudobiskupów na Islandii (XI w.), w: H. Manikowska (red.), Księga. Teksty o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej (259–289), Warszawa: Instytut Historii PAN.