• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Maciej T. Radomski

Mgr Maciej T. Radomski

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowieczna i Czasów Nowożytnych

 

m.t.j.radomski@gmail.com

Academia.edu

Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

W centrum moich zainteresowań badawczych leży miasto jako fenomen przestrzenny, społeczny, kulturowy i prawny. Koncentruję się przede wszystkim na ośrodkach miejskich późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, choć pasjonują mnie wszelkie zagadnienia miejskie niezależnie od epoki.

Ponadto zajmuję się problemami przestępczości, marginesu społecznego i języka jako narzędzia konfliktu i przemocy.

Chętnie poświęcam się również przygotowaniu edycji źródłowych.

Wybrane publikacje:

Edycje źródłowe:

  • Radomski M.T. (2020). Księga ławnicza Starej Warszawy z lat 1511-1524. W: A. Bartoszewicz (red.), Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453-1535, (483-739). Warszawa: WUW.
  • Bartoszewicz A., Mrozowski K., Radomski M. T., Warda K. (oprac.). (2017). Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, (Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. 5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

 

Artykuły w czasopismach:

  • Radomski M. T. (2013). Urząd wójta krakowskiego i jego rola w uwierzytelnianiu i przechowywaniu testamentów i inwentarzy pośmiertnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61 (2), 263-268.
  • Radomski M. T. (2012a). Testamenty wójtów krakowskich z ksiąg miejskich Krakowa drugiej połowy XV i początku XVI wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 60 (2), 313-318.
  • Radomski M. T. (2012b). „Włóczysz się po klasztorach, aby z mnichami grzeszyć! A ty codziennie ze scholarami się kładziesz!” – czyli o seksualności w języku obelg krakowskich mieszczan w XV wieku. Przegląd Historyczny, 103, (1), 95-105.
  • Radomski M. T. (2009). Narodziny Potwora. Czarna Legenda Ryszarda III od śmierci władcy do końca panowania Elżbiety I. Teka Historyka, 38, 121-157.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

  • Radomski M. T. (2013). „Ipsa civitas habundat furibus...” Przestępcy i przestępczość w późnośredniowiecznym Krakowie. W: A. Bartoszewicz (red.), Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, (Fasciculi Historici Novi), (11-83). Warszawa: Wydawnictwo DiG.