• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Adam Kędzierski

Dr Adam Kędzierski

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych (Warszawa) – Zespół do Badań Regionalnych – Kaliskie Stanowisko Archeologiczne

 

akedzierski1@wp.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania: archeologia wczesnego średniowiecza, numizmatyka wczesnego i późnego średniowiecza, obieg pieniężny w średniowieczu, formowanie się rynku pieniężnego we wczesnośredniowiecznej Polsce, pochodzenie srebra w Polsce wczesnośredniowiecznej, fałszowanie monet średniowiecznych; obszar badań: południowa Wielkopolska

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Kędzierski A. (1998). Polskie denary krzyżowe w skarbie ze Słuszkowa, Wiadomości Numizmatyczne, 42(1-2), 91-107.

Kędzierski A. (2005). Czy istnieją monety Zbigniewa, syna Władysława Hermana? Wiadomości Numizmatyczne, 49(1), 23-37.

http://docplayer.pl/20647129-Czy-istnieja-monety-zbigniewa-syna-wladyslawa-hermana.html

Kędzierski A. (2010). Czy istnieją denary krzyżowe Władysława Hermana. Rocznik Kaliski, 36, 255-262.

http://docplayer.pl/20647129-Czy-istnieja-monety-zbigniewa-syna-wladyslawa-hermana.html

Kędzierski A. Szczurek T. (2014). Średniowieczne monety z kaliskiego Głównego Rynku. Wiadomości Numizmatyczne, 58(1-2), 95-111.

Kędzierski A. Szczurek T. (2016). Monety z Kalisza-Starego Miasta. Nieznane brakteaty Przemysła II, Wiadomości Numizmatyczne, 60(1-2), 235-246.

Kędzierski A. (2016). Jak dzielić denary krzyżowe? Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny, 5, 35-44.

Kędzierski A. (2019). Obole krzyżowe młodszych typów ze skarbu ze Słuszkowa – w druku.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Kędzierski A. (1998). Wczesnośredniowieczny skarb denarów krzyżowych ze Słuszkowa koło Kalisza w świetle nowych badań. W: Baranowski T. (red.), Kalisz wczesnośredniowieczny (91-118). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Miasto Kalisz.

Kędzierski A. (2002). Denary krzyżowe z głową ze Słuszkowa. Uwagi na temat pochodzenia. W: Paszkiewicz B. (red.), Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin (399-405). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kędzierski A. (2010). Mennica denarów krzyżowych księcia Zbigniewa w Kaliszu. W: Suchodolski S., Zawadzki M. (red.), Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny (61-68), Kalisz: Miasto Kalisz.

Kędzierski A. (2013). Obieg pieniężny w Kaliszu i regionie za panowania Władysława Hermana oraz Zbigniewa. Baranowski T., Buko A. (red.), Kalisz na przestrzeni wieków (117-143). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Miasto Kalisz.

Bogucki M. Ilisch P., Malarczyk D., Chabrzyk P., Kędzierski A., Kulesza M., Nowakiewicz T., Wawrzczak R. (2016). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Addenta et Corrigenda. W: Bogucki M., Ilisch P., Suchodolski S. (red.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen, Inventar V (187-349). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wyczółkowski D., Kędzierski A (2017). Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego. W: Bogucki M., Garbaczewski W., Snieżko G. (red.), Numni et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiego w 80 rocznicę urodzin (331-351). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kędzierski A. (2018). Znaleziska monet wczesnośredniowiecznych z badań Starego Miasta w Kaliszu w latach 2012-2016. W: Wierzbicki J. (red.), Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017. Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Kędzierski A. (red.). (2016). Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu. Warszawa –Kalisz: Instytut Archeologii Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Zadania planowe: „Opracowanie zespołu monet późnośredniowiecznych i nowożytnych z badań archeologicznych w kościele św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu, badania wykopaliskowe w Kaliszu (stan. Stare Miasto)”.

 

Ukończone projekty:

Kierownik grantu KBN: „Wczesnośredniowieczny skarb monet z miejscowości Słuszków koło Kalisza. Polskie pochodzenie młodszych typów denarów krzyżowych”. Nr 0788/P1/94/06.

Kierownik grantu NID: „Wczesnośredniowieczny skarb monet z Jastrzębnik koło Kalisza. Ratownicze badania terenowe na stanowisku zagrożonym rabunkiem. Konserwacja zabytków i opracowanie wyników”. Zadanie zrealizowane z Programu Operacyjnego, priorytet 4 Ochrona Zabytków Archeologicznych w ramach umowy nr 1661/08/FKP/KOBIDZ.

Uczestnik grantu NCN: „Pochodzenie i obieg srebra w Polsce wczesnośredniowiecznej z wykorzystaniem analiz izotopowych ołowiu”. UMO-2013/9/B/H53/03289 (kierownik grantu prof. W. Duczko).

 

Nagrody i stypendia:

Nagroda Prezydenta Kalisza w roku 2014 za osiągniecia w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Członkostwo w organizacjach:

Przewodniczący Koła Archeologów przy kaliskim oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek SNAP - odział w Poznaniu.

------------------------------------------

Bibliografia – Adam Kędzierski

 

Artykuły w czasopismach:

Kędzierski A. (1998). Polskie denary krzyżowe w skarbie ze Słuszkowa, Wiadomości Numizmatyczne, 42(1-2), 91-107.

Kędzierski A., Miłek S. (2001). Nowo odkryte grodzisko wczesnośredniowieczne w Kaliszu - Ogrodach przy ul. Wydarte. „Rocznik Kaliski”, 27, 231-236.

Ziąbka L., Miłek S. Kędzierski A. (2007). Archeologiczne ślady „bitwy narodów” pod Kaliszem w 1706 r. „Kronika Wielkopolski”, 1 (127), 41-45.

Kędzierski A. (2005). Czy istnieją monety Zbigniewa, syna Władysława Hermana? „Wiadomości Numizmatyczne”, 49 (1), 23-37.

Rudnicki M., Miłek S., Ziąbka L., Kędzierski A. (2009). Mennica celtycka pod Kaliszem. „Wiadomości Numizmatyczne”, 43 (2), 103-145.

Kędzierski A. (2010). Czy istnieją denary krzyżowe Władysława Hermana. „Rocznik Kaliski”, 36, 255-262.

Kędzierski A. (2013). Pieniądz kruszcowy w kaliskim skupisku osadniczym w końcu XI i początku XII stulecia. „Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny”, 3, 19-40.

Kędzierski A., Wyczółkowski D. (2014). Toporki miniaturowe z badań na Starym Mieście w Kaliszu. „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 15, 99-106.

Ziąbka L., Miłek S., Kędzierski A. (2014). Mennica celtyckich Bojów pod Kaliszem (znaleziska monet celtyckich z okolic Kalisza). „Res Celticae”, I, 183-194.

Ziąbka L., Miłek S., Kędzierski A. (2014). Najmniejsza moneta wybita w Polsce. „Res Celticae”, I, 195-197.

Ziąbka L., Wyczółkowski D., Kędzierski A. (2014). Wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych na skwerze Rozmark w Kaliszu. „Rocznik Kaliski”, 40, 213-226.

Kędzierski A. (2014). Sesja z okazji 60 rocznicy założenia Stacji Archeologicznej w Kaliszu. „Rocznik Kaliski”, 40, 271-273.

Kędzierski A. (2014). Monety z XIX i XX w. z badań na Starym Mieście w Kaliszu. „Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny”, 3, 133-138.

Kędzierski A. Szczurek T. (2014). Średniowieczne monety z kaliskiego Głównego Rynku. „Wiadomości Numizmatyczne” 58 (1-2), 95-111.

Miśta E., Gójska A., Kędzierski A., Wyczółkowski D. (2015). W poszukiwaniu źródeł kruszcu we wczesnośredniowiecznej Polsce. „Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny”, 4, 63-78.

Kędzierski A. Szczurek T. (2016). Monety z Kalisza-Starego Miasta. Nieznane brakteaty Przemysła II, „Wiadomości Numizmatyczne” 60 (1-2), 235-246.

Kędzierski A. (2016). Jak dzielić denary krzyżowe? „Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny”, 5, 35-44.

Kędzierski A., Gmyrek G. (2017), Skarb placków srebrnych ze stanowiska nr 7 z miejscowości Wtórek koło Ostrowa Wielkopolskiego. „Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny”, 6, 35-46.

Kędzierski A., Markiewicz. T., Zawadzki M. (2018). Znaleziska koronnych denarów jagiellońskich z Kalisza, „Wiadomości Numizmatyczne”, 62 (1-2), 213-225.

Ziąbka L., Kędzierski A. (2018). Prace archeologiczne podczas wymiany podłogi w kościele św. Mikołaja w Grodzisku koło Pleszewa. „Rocznik Kaliski”, 44, 303-314.

 

Rozdziały lub artykuł w publikacjach książkowych zbiorowych:

Kędzierski A. (1998). Wczesnośredniowieczny skarb denarów krzyżowych ze Słuszkowa koło Kalisza w świetle nowych badań. Baranowski T. (red.). Kalisz wczesnośredniowieczny (91-118). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Miasto Kalisz.

Kędzierski A. (2000). Nieznana grupa typologiczna denarów krzyżowych w skarbie ze Słuszkowa koło Kalisza. Kajzer L. (red.). Archaeologia et Historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieniec (177-184), Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Kędzierski A. (2002). Denary krzyżowe z głową ze Słuszkowa. Uwagi na temat pochodzenia. Paszkiewicz B. (red.). Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin (399-405), Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kędzierski A. (2010). Mennica denarów krzyżowych księcia Zbigniewa w Kaliszu. Suchodolski S., Zawadzki M. (red.). Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny (61-68), Kalisz: Miasto Kalisz.

Kędzierski A. (2013). Obieg pieniężny w Kaliszu i regionie za panowania Władysława Hermana oraz Zbigniewa. Baranowski T., Buko A. (red.), Kalisz na przestrzeni wieków (117-143). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Miasto Kalisz.

Kędzierski A., Wyczółkowski D. (2013). Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i początków XII wieku występowało srebro polskiego pochodzenia? Boroń P. (red.). Argenti Fossores et Alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII w.) (225-242). Wrocław: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Katowicach.

Olędzki M., Ziąbka L., Kędzierski A. (2014). Janków II near Kalisz – Celtic trade post on the Amber Route. Ćiżmařová J. Venclová N., Březinonvá (red.). Moravské Křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií (243-254). Brno: Moravské Zemské Muzeum.

Bogucki M. , Ilisch P., Malarczyk D., Chabrzyk P., Kędzierski A., Kulesza M., Nowakiewicz T., Wawrzczak R. (2016), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Addenta et Corrigenda. Bogucki M., Ilisch P., Suchodolski S. (red.). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen, Inventar V, (187-349). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kędzierski A., Wyczółkowski D. (2016). Stare Miasto Kalisz. 60 lat badań Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Kędzierski A. (red.). Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu (81-103). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kędzierski A..(2016). Znaleziska wczesnośredniowiecznych monet Piastów ze Starego Miasta w Kaliszu. Kędzierski A. (red.). Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu (107-117). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wyczółkowski D., Kędzierski A (2016). Przez Kalisz droga na Północ. Kędzierski A. (red.). Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu (121-133). Warszawa-Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wyczółkowski D., Kędzierski A (2017), Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego. Bogucki M., Garbaczewski W., Snieżko G. (red.). Numni et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiego w 80 rocznicę urodzin (331-351). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kędzierski A. (2018). Znaleziska monet wczesnośredniowiecznych z badań Starego Miasta w Kaliszu w latach 2012-2016. Wierzbicki J. (red.). Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017. Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 

Redakcja monografii:

Kędzierski A. (red.). (2016) Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu, Warszawa –Kalisz: Instytut Archeologii Etnologii PAN.