• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Mariusz Błoński

Dr Mariusz Błoński

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych

 

mariusz@iaepan.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Osadnictwo, kultura i środowisko przyrodnicze ziem Polski we wczesnym średniowieczu.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Błoński M. (2018). Nasielsk we wczesnym średniowieczu. Warszawa: IAE PAN.

 

Artykuły w czasopismach:

Błoński M., Skre D. (2001). Kaupang – najstarsze miasto norweskich wikingów. Archeologia Żywa, 3 (18).

Błoński M., Milo P., Misiewicz K. (2003). Geophysical survey of the Medieval stronghold at Nasielsk. Central Poland. Archaeologia Polona, 41, 129–131.

Błoński M. (2006). Lotnicze zdjęcie Nasielska z okresu II wojny światowej. Rocznik Mazowiecki, 18, 204–207.

Błoński M. (2007). Lunular pendant from the stronghold at Sypniewo. Archaeologia Polona, 45, 79-84.

Błoński M., Szwarczewski P. (2008). Antropogeniczne przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku. Archeologia Polski, 53(2), 291–317.

Błoński M., Pacuski K., Wrzosek J. (2009) Grób z miejscowości Gnaty-Lewiski. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na Mazowszu. Archeologia Polski, 54(2), 249–273.

Biermann F., Błoński M. (2015) The non-ferrous metal finds from the early medieval stronghold and settlement complex of Sypniewo in Northern Masovia. Archaeologia Polona, 48, 107-119.

Błoński M., Żukowski R. (2019) Relikty pomostu średniowiecznego młyna w Nasielsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(3), 393-406.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Błoński M. (1998). Plomba ze znakiem „komesa Bronisza” znaleziona na grodzisku Kalisz – Zawodzie. W: T. Baranowski (red.), Kalisz wczesnośredniowieczny (85–90). Warszawa: IAE PAN.

Błoński M. (2013). Antler sickle handle from Nasielsk. An example of the Pomeranian school of Scandinavian-Insular Ornament from Mazovia. W: Moździoch S. (red.), Scandinavian culture in Medieval Poland (315–321). Wrocław.

Błoński M. (2015). Dendrochronologia o początkach grodu w Nasielsku. W: M. Krasna-Korycińska, M. Żurek (red.), Grody wczesnośredniowiecznego Mazowsza (237-242). Warszawa: Archaeologica Hereditas 3.

 

Członkostwo w organizacjach:

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk