• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Tomasz Boroń

Dr Tomasz Boroń

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych

 

archeo.boron@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze koncentrują się na epoce kamienia Polski i Europy środkowej. Obejmują one przede wszystkim zagadnienia związane z analizą funkcjonalną i przestrzenną obozowisk. Drugim polem zainteresowań jest krzemieniarstwo okresu schyłkowego neolitu.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Boroń T. (2014). Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza. Warszawa: IAE PAN.

 

Artykuły w czasopismach:

Boroń T. (2017). The organization of flint processing in the Bronze Age and Early Iron Age: the example of the workshops at Nieborowa in central-eastern Poland, Praehistorische Zeitschrift, 92(1), 108–143.

Boroń T. (2017). Manufacturing rectangular-sectioned axes in a Corded Ware culture in the light of refittings at Wilczyce 10, district Sandomierz (Poland), Archeologické rozhledy, 69, 385–398.

Boroń T., Winiarska-Kabacińska M. (2018). Late mesolithic settlements from the area of Mazovia (Kokry industry). Spatial-functional camp interpretations, Archäologisches Korrespondenzblatt, 48, 153-176.

Boroń T., Winiarska-Kabacińska M., Sołodko A. (2018). Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej kultury janisławickiej, Archeologia Polski, 63, 29-46.

Boroń T. (2018). Materiał odpadowy z produkcji siekier czworościennych z obiektów 1 i 11 ze stanowiska Wilczyce 10, pow. sandomierski, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 39, 57–69.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

„Interpretacja przestrzenno-funkcjonalna wybranych obozowisk kultury janisławickiej”. Projekt NCN nr 2017/B/ HS3/ 01224.