• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Jakub Niebieszczański

Dr Jakub Niebieszczański

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych PAN w Poznaniu

 

jakubniebieszczanski@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Niebieszczanski

Zainteresowania badawcze:

1) Badania geoarcheologiczne pradziejowych stanowisk, w tym badanie relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem i stopnia antropopresji w dolinach rzecznych strefy śródziemnomorskiej i w Europie Środkowo-wschodniej. Pod kątem główne zainteresowanie to osadnictwo neolitu oraz epoki brązu, a zwłaszcza ich znaczenie w krajobrazie naturalnym (odlesienia, wpływ na procesy erozji gleb, agradacji rzecznej czy zdarzeń ekstremalnych).

2) Badania geofizyczne stanowisk archeologicznych metodą magnetometryczną. Podstawowym celem założenia jest wypracowanie modelowego wzoru postępowania podczas prospekcji stanowisk pradziejowych, zwłaszcza neolitycznych i z epoki brązu oraz sposobu interpretacji obrazu magnetometrycznego, odtwarzając tym samym organizację stanowiska (w tym cmentarzysk i osad).

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Makarowicz P., Kochkin I., Niebieszczański J., Romaniszyn J., Cwaliński M., Staniuk R., Lepionka H., Hildebrandt-Radke I., Panakhyd H., Boltryk Y., Rud V., Wwrusiewicz A., Tkachuk T., Skrzyniecki R., Bahyrycz C. (2016). Catalogue of Komarów Culture Barrow Cemeteries in the upper Dniester Drainage Basin (former Stanisławów province). Poznań. Archeologia Bimaris, vol. 8. https://www.researchgate.net/publication/321858073_Catalogue_of_Komarow_Culture_Barrow_Cemeteries_in_the_Upper_Dniester_Drainage_Basin_former_Stanislawow_province_Archaeologia_Bimaris_Monographies_vol_8

Artykuły w czasopismach:

Niebieszczański J., Hildebrandt-Radke I., Vouvalidis K., Syrides G., Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Tsourlos P., Karpińska-Kołaczek M., Rzodkiewicz M., Kołaczek P. (2019). Geoarchaeological evidence of landscape transformations at the Neolithic and Bronze Age settlement of Nea Raedestos in the Anthemous River valley (Central Macedonia, Greece). Quaternary Research, 91(2), 600-619.

https://www.cambridge.org/core/journals/quaternary-research/article/geoarchaeological-evidence-of-landscape-transformations-at-the-neolithic-and-bronze-age-settlement-of-nea-raedestos-in-the-anthemous-river-valley-central-macedonia-greece/CF0D15C825BE9896A1043E19F996F39C

Peeto A., Niebieszczański J., Serlegi G., Jaeger M., Kulcsar G. (2019). The site mapping of Kakucs-Turjan by the means of horizontal and vertical proxies: Combining field and basic laboratory methods of geoarchaeology and archaeological prospection. Journal of Archaeological Science: Reports, 27. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X19300975?via%3Dihub

Niebieszczański J., Jaeger, M., Pető Á., Hildebrandt–Radke I., Kulcsár G., Staniuk R., Taylor N., Czebreszuk J. (2019). Revealing the internal organization of a Middle Bronze Age fortified settlement in Kakucs-Turján through geoarchaeological means: Magnetometric survey and sedimentological verification of a housing structure. Journal of Archeological Science: Reports, 25, 409-419. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X19301099?via%3Dihub

Makarowicz M., Goslar T., Niebieszczański J., Cwaliński M., Kochkin I., Romaniszyn J., Lysenko S., Ważny T. (2018). Middle Bronze Age societies and barrow line chronology. A case study from the Bukivna ‘necropolis’, Upper Dniester Basin, Ukraine. Journal of Archaeological Science, 95, 40-51. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440318301936

Hildebrandt-Radke I., Stróżyk M., Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Rotnicka J. (2018). Wykorzystanie metody litologicznej do weryfikacji rezultatów nieinwazyjnych badań kurhanów z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim (Las Krotoszyn, Wielkopolska). Acta Geographica Lodziensia, 107, 73-92. Link: http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Acta-Geographica-Lodziensia/article/view/208

Cwaliński M., Niebieszczański J., Król D. (2018). The Middle, Late Neolithic and Early Bronze Age Cemetery in Skołoszów, site 7, Dist. Jarosław, in the Light of the Results of Non- invasive Archaeological Survey in 2016. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 12, 39–48. http://www.archeologia.ur.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/02_Cwali%C5%84skiNiebieszcza%C5%84skiKr%C3%B3l_The-Middle-Late-Neolithic-and-Early-Bronze-Age-Cemetery-in-Sko%C5%82osz%C3%B3w-site-7-Dist.-Jaros%C5%82aw.pdf

Makarowicz P., Cwaliński M., Niebieszczański J., Romaniszyn J. (2018). Barrows from the Late Neolithic and Bronze Age in the Upper Dniester Basin in Ukraine. Geophysical Research and Archaeological Investigations. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 12, 59–74. http://www.archeologia.ur.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/04_MakarowiczCwali%C5%84skiNiebieszcza%C5%84skiRomaniszyn_Barrows-from-the-Late-Neolithic-and-Bronze-Age-in-the-Upper-Dniester-River-Basin-in-Ukraine.-.pdf

Niebieszczański J. (2016). Zarys środowisk sedymentacyjnych w dolinie Anthemousa (Północna Grecja). Wstępne wyniki badań geoarcheologicznych w ramach Anthemous Valley Archaeological Project. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 355-374. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/8653/8539

Pospieszny Ł., Cwaliński M., Czebreszuk J., Jaeger M., Niebieszczański J., Strózyk M. (2015). Uncovering a Bronze Age landscape. A case study from Krotoszyn Forest (Poland). Archaeologia Polona, 53, 493-496.

Cwaliński M., Niebieszczański J. (2013). Kurhanowy obrządek pogrzebowy

kultury mogiłowej na terenach południowo-zachodniej Polski. Konstrukcja kurhanów i ich położenie w krajobrazie. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 49, 107-144.

Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Stróżyk M. (2013). Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn. Z badań nad przemianami krajobrazu kulturowego w pradziejach Wielkopolski. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 49, 157-176.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Czebreszuk J., Niebieszcański J. (2019) W dolinie Anthemousa. W: Czebreszuk J., Żurkiewicz D. (red), Skarby Czasu, Badania Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu (29-35).

Niebieszczański J., Peeto A., Serlegi G., Hildebrandt-Radke I., Galas J., Sipos G., Pall D., Spychalski W., Jaeger M., Kulcsar G., Taylor N., Markus G. (2018) Geoarchaeological and non-invasive investigations of the site and its surroundings. W: Jaeger M., Kulcsar G., Taylor N., Staniuk R. (eds), Kakucs-Turjan. A Middle Bronze Age multi layered fortified settlement in Central Hungary (43-70). Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, t. 18, Poznań- Bonn.

Peeto A., Serlegi G., Niebieszczański J., Molnar M., Jaeger M., Kulcsar G., Taylor N. (2018) Report on the geoarchaeological survey of Kakucs-Turjan site. W: Jaeger M., Kulcsar G., Taylor N., Staniuk R. (eds), Kakucs-Turjan. A Middle Bronze Age multi layered fortified settlement in Central Hungary (25-40). Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, t. 18, Poznań- Bonn.

Niebieszczański J. (2018). Wykorzystanie kamienia. In: Szmyt M. (red.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (439-452). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnaniensis, Poznań.

Czebreszuk J., Jaeger M., Niebieszczański J., Pospieszny., Cwaliński M., Strózyk M. (2017). Model non-invasive research in forested areas - The Krotoszyn Forest. From the studies on the transformation of cultural landscape in prehistory of Greater Poland. W: Archaeological Sites in Forests. Schriftenreihe (75-82) (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege), 14.

Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Niebieszczański J., Jaeger M., Papadias G., Strózyk M., Tsioumas M., Kufel M. (2016). The Anthemous Valley Archaeological Project, Description of Sites. W: Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Niebieszczański J. (as. red.) (red): The Anthemous Valley Archaeological Project. A Preliminary Results (61-176). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Niebieszczański J., Cwaliński M., Strózyk M., Tsioumas M. (2016). Description of mapping methods. W: Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Niebieszczański J. (as. red.) (red), The Anthemous Valley Archaeological Project . A Preliminary Results (41-49). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Niebieszczański J., Hildebrandt-Radke I. (2016). Landscape and Environment. W: Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Niebieszczański J. (as. red.) (red), The Anthemous Valley Archaeological Project. A Preliminary Results (23-30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Niebieszczański J. (2016). Palaeogeography and sedimentary environments in the Anthemountas Valley. General review of the Anthemountas Valley Palaeogeographical Project. W: Militello P., Żebrowska K. (red), Sympozjum Egejskie, Proceedings of the 2'nd students' conference in Aegean archaeology: methods - researches - perspectives (89-100). Universita Degli Studi Di Catania.

Jenerałek W., Niebieszczański J. (2016). Geoinformation methods application in Aegean archaeology. W: Militello P., Żebrowska K. (red), Sympozjum Egejskie, Proceedings of the 2nd students’ conference in Aegean archaeology: methods - researches - perspectives (57-66). Universita Degli Studi Di Catania.

Cwaliński M., Niebieszczański J. (2015) Badania geofizyczne na stanowisku 6 w Kopydłowie. W: Marciniak A., Tabaka-Sobkowiak I., Bartkowiak M., Lisowski M. (red), Kopydłowo 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski. Poznań-Pękowice, pp. 53-66.

Niebieszczański J. (2015) Nowoczesne metody dokumentacji geodezyjnej w archeologii, przykład stanowiska nr 15 w Rogalinie. W: Wojownik i Księżniczka. Archeologia, Medycyna Sądowa, Sztuka (98-103). Hrubieszów.

Jaeger M., Niebieszczański J., Czebreszuk J. Cwaliński M., Pospieszny Ł., Stróżyk M. (2014) Badania nad krajobrazem kulturowym z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim. W: Frydryczak B. (red.), Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne (169–182). Wyd. PTPN, Poznań.

Stróżyk M., Niebieszczański J. (2013). Analiza paleośrodowiskowych uwarunkowań osadnictwa na stanowisku nr 19 w Myszęcinie. W: Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red), Osadnictwo społeczności kultury hamburskiej na Pojezierzu Lubuskim (187-197). Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych.

Cwaliński M., Niebieszczański J. (2012). The Tumulus culture burial mounds in Southwestern Poland. Construction of barrows and their place in the landscape. W: Kneisel J., Kirleis W., Dal Corso M., Taylor N., Tiedtke V. (red), Collapse or Continuity? Envorinment and development of Bronze Age human landscapes. Proceedings of the International Workshop „Socioenvironmental dynamics over the last 12,000 years: The creation of landscapes II (14th - 18th March 2011)” in Kiel. Kiel-Bonn, pp. 235-256.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M. (red), Niebieszczański J. (as. red.) (2016). The Anthemous Valley Archaeological Project. A Preliminary Results. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

Wybrane ukończone projekty:

2013-2018 - Ukończony projekt badawczy w programie PRELUDIUM w NCN o nr 2013/09/N/HS3/01092 pt. „Krajobraz osadnictwa pradziejowego doliny rzeki Anthemoundas (Centralna Macedonia, Grecja) w świetle danych archeologicznych i paleogeograficznych”.

 

Członkostwo w organizacjach:

European Association of Archaeologists