• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Łukasz Pospieszny

Dr Łukasz Pospieszny

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu

 

lukasz.pospieszny@iaepan.poznan.pl

https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Pospieszny

ORCID: 0000-0003-4676-5802

ResearcherID: B-9388-2016

 

Zainteresowania badawcze:

Archeolog, specjalizuje się w badaniach europejskich społeczeństw z neolitu i wczesnej epoki brązu.

 

Monografie:

Pospieszny Ł. (2009). Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Artykuły w czasopismach:

Pospieszny Ł. (2015). Freshwater reservoir effect and the radiocarbon chronology of the cemetery in Ząbie, Poland. Journal of Archaeological Science, 53, 264-276, doi:10.1016/j.jas.2014.10.012

Allentoft M. E., Sikora M., Sjögren K. G., Rasmussen S., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P. B., Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., Malaspinas A. S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P. R., Ebel A. V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Pálfi G., Pokutta D., Pospieszny Ł., Price T. D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrčka V., Soenov V. I., Szeverényi V., Tóth G., Trifanova S. V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Pontén T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. (2015). Population genomics of Bronze Age Eurasia. Nature 522(7555), 167-172, doi: 10.1038/nature14507.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., Price T. D., Frei K. M., Hildebrandt-Radke I., Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M., Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M. (2015). Remains of a late Neolithic barrow at Kruszyn. A glimpse of ritual and everyday life in early Corded Ware societies of the Polish Lowland. Praehistorische Zeitschrift, 90(1-2), 185-213, doi:10.1515/pz-2015-0009.

Juras A., Chyleński M., Krenz-Niedbała M., Malmström H., Ehler E., Pospieszny Ł., Łukasik S., Bednarczyk J., Piontek J., Jakobsson M., Dabert M. (2017). Investigating kinship of Neolithic post-LBK human remains from Krusza Zamkowa, Poland using ancient DNA. Forensic Science International: Genetics, 26, 30-39, doi: 10.1016/j.fsigen.2016.10.008.

Kristiansen K., Allentoft M. E., Iversen R., Johannsen N., Kroonen G., Pospieszny Ł., Price T. D., Sjögren K.-G., Sikora M., Willerslev E. (2017). Re-theorizing mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Cultures in Europe. Antiquity, 91(356), 334-347. doi: 10.15184/aqy.2017.17.

Szczepanek A., Bełka Z., Jarosz P., Włodarczak P., Pospieszny Ł., Dopieralska J., Frei K. M., Górski J., Hozer M., Mazurek M. (2018). Understanding Final Neolithic communities in south-eastern Poland: New insights on diet and mobility from isotopic data. PLoS ONE 13(12), e0207748. doi: 10.1371/journal.pone.0207748.

Schroeder H., Margaryan A., Szmyt M., Theulot B., Włodarczak P., Rasmussen S., Gopalakrishnan S., Szczepanek A., Konopka T., Jensen T. Z. T., Witkowska B., Wilk S., Przybyła M. M., Pospieszny Ł., Sjögren K.-G., Bełka Z., Olsen J., Kristiansen K., Willerslev E., Frei K. M., Sikora M., Johannsen N. N., Allentoft M. E. (2019). Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(22), 10705-10710, doi: 10.1073/pnas.1820210116.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Pospieszny Ł., Bełka Z. (2015). Dieta i mobilność u schyłku starożytności. Szczątki ludzkie z cmentarzyska w Karczynie/Witowach stan. 21/22 w świetle badań izotopowych. W: J. Bednarczyk, A. Romańska (red.), Karczyn/Witowy stan. 21/22. Birytualne cmentarzysko z okresu rzymskiego z Kujaw (171-187). Poznań-Inowrocław.

Kufel M., Pospieszny Ł. (2018). Rethinking the absolute chronology of South-Eastern Balkans in the later half of the 5th and the 4th millennium BC. W: S. Dietz, F., Mavridis, Ž. Tankosić, T. Takaoğlu (red.), Communities in Transition: The Circum-Aegean Area in the 5th and 4th Millennia BC (148-54). Oxford: Oxbow Books, doi: 10.2307/j.ctvh1dtp5.21.

Grossman, A., Stanaszek Ł. M., Kapla W., Pospieszny Ł. (2019). Zespół grobów z wczesnej epoki brązu na stanowisku 6 w Gąsawie, woj. kujawsko-pomorskie. W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz (red.), VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (71-87). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii, Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Nowaczyk S., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (red.). (2017). Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Aktualnie prowadzone projekty:

2019-2020: Multi-isotopic tracing of human and animal mobility in lowland Europe; źródło finansowania: Komisja Europejska, Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship (MSCA IF); projekt nr 798894 (ISOPATH); jednostka realizująca: University of Bristol (Wielka Brytania); rola w projekcie: kierownik.

2018-2021: Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu. Społeczne i kosmologiczne aspekty zmian kulturowych na przełomie 6 i 5 tysiąclecia przed Chr.; źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS; projekt nr 2017/27/B/HS3/02925; jednostka realizująca: Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny; rola w projekcie: wykonawca.

2016-2019: Migracje i pokrewieństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie II tys. przed Chr.; źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS; projekt nr 2015/17/B/HS3/00114; jednostka realizująca: Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; rola w projekcie: wykonawca.

 

Wybrane ukończone projekty:

2018: The role of halophytes as a source of bioavailable strontium: a case study from Kuyavia, Poland; źródło finansowania: Association for Environmental Archaeology, Small Research Grant; jednostka realizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; rola w projekcie: kierownik.

2015-2018: Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od końca późnego neolitu do początków środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznych; źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, grant Sonata; projekt nr 2014/15/D/HS3/01304; jednostka realizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; rola w projekcie: kierownik.

2012-2016: The Rise. Travels, transmissions and transformations in the 3rd and 2nd millennium BC in northern Europe: the rise of Bronze Age societies; źródło finansowania: European Research Council Advanced Grant (ERC AdG); projekt nr 269442 (RISE); jednostka realizująca: Göteborgs universitet (Szwecja); rola w projekcie: wykonawca.

 

Nagrody i stypendia:

2019-2021: Stypendium Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA IF); jednostka goszcząca: University of Bristol (Wielka Brytania).

2018-2021: Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Członkostwo w organizacjach:

International Society for Archaeological Prospection

European Association of Archaeologists

Association for Environmental Archaeology

---------------------------------------

Pełna bibliografia

Monografie:

Pospieszny Ł. (2009). Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

 

Artykuły w czasopismach:

Pospieszny Ł., Szydłowski, M. (2006). Grobowce megalityczne w Wielkopolsce, zarys programu badawczo-konserwatorskiego. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, 3(1), 63-69.

Kneisel J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Holst M. K. (2010). Ausgrabungen in Smoszew, Kr. Krotoszyn, Grosspolen Fpl. 1 Sommer 2009 - Ein mittelbronzezeitlicher Grabhügel. Starigard 9, 39-43.

Earle T. K., Kiss V., Kulcsár G., Szeverényi V., Polanyi T., Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł. (2012). Bronze Age landscapes in the Benta Valley. Research on the Hinterland of Bronze Age Centres. Magyar Régészet / Hungarian Archaeology, 2012(4).

Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Stróżyk M. (2013). Z badań nad przemianami krajobrazu kulturowego w pradziejach Wielkopolski. Fontes Archaeologici Posnanienses, 49, 157-175.

Pospieszny Ł. (2014). Neolit i epoka brązu w Europie Środkowej w świetle poznańskich badań na cmentarzyskach. Folia Praehistorica Posnaniensia, XVIII, 239-249.

Allentoft M. E., Sikora M., Sjögren K. G., Rasmussen S., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P. B., Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., Malaspinas A. S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P. R., Ebel A. V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Pálfi G., Pokutta D., Pospieszny Ł., Price T. D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrčka V., Soenov V. I., Szeverényi V., Tóth G., Trifanova S. V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Pontén T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. (2015). Population genomics of Bronze Age Eurasia. Nature 522(7555), 167-72, doi: 10.1038/nature14507.

Pospieszny Ł. (2015). Freshwater reservoir effect and the radiocarbon chronology of the cemetery in Ząbie, Poland. Journal of Archaeological Science, 53, 264-276, doi:10.1016/j.jas.2014.10.012

Pisz M., Pospieszny Ł. (2015). The Tibiscum project – non-destructive research in Romania. Archeologia Polona, 53, 233-236.

Pospieszny Ł., Cwaliński M., Czebreszuk J., Jaeger M., Niebieszczański J., Stróżyk M. (2015). Uncovering a Bronze Age landscape. A case study from Krotoszyn Forest (Poland). Archaeologia Polona, 53, 493-496.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., Price T. D., Frei K. M., Hildebrandt-Radke I., Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M., Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M. (2015). Remains of a late Neolithic barrow at Kruszyn. A glimpse of ritual and everyday life in early Corded Ware societies of the Polish Lowland. Praehistorische Zeitschrift, 90(1-2), 185-213, doi:10.1515/pz-2015-0009.

Juras A., Chyleński M., Krenz-Niedbała M., Malmström H., Ehler E., Pospieszny Ł., Łukasik S., Bednarczyk J., Piontek J., Jakobsson M., Dabert M. (2017). Investigating kinship of Neolithic post-LBK human remains from Krusza Zamkowa, Poland using ancient DNA. Forensic Science International: Genetics, 26, 30-39, doi: 10.1016/j.fsigen.2016.10.008.

Kristiansen K., Allentoft M. E., Iversen R., Johannsen N., Kroonen G., Pospieszny Ł., Price T. D., Sjögren K.-G., Sikora M., Willerslev E. (2017). Re-theorizing mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Cultures in Europe. Antiquity, 91(356), 334-347. doi: 10.15184/aqy.2017.17.

Hildebrandt-Radke I., Stróżyk M., Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Rotnicka J. (2018). Wykorzystanie metody litologicznej do weryfikacji rezultatów nieinwazyjnych badań kurhanów z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim (Las Krotoszyn, Wielkopolska). Acta Geographica Lodziensia, 107, 73-92, doi: 10.26485/AGL/2018/107/5.

Szczepanek A., Bełka Z., Jarosz P., Włodarczak P., Pospieszny Ł., Dopieralska J., Frei K. M., Górski J., Hozer M., Mazurek M. (2018). Understanding Final Neolithic communities in south-eastern Poland: New insights on diet and mobility from isotopic data. PLoS ONE 13(12), e0207748. doi: 10.1371/journal.pone.0207748.

Schroeder H., Margaryan A., Szmyt M., Theulot B., Włodarczak P., Rasmussen S., Gopalakrishnan S., Szczepanek A., Konopka T., Jensen T. Z. T., Witkowska B., Wilk S., Przybyła M. M., Pospieszny Ł., Sjögren K.-G., Bełka Z., Olsen J., Kristiansen K., Willerslev E., Frei K. M., Sikora M., Johannsen N. N., Allentoft M. E. (2019). Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(22), 10705-10710, doi: 10.1073/pnas.1820210116.

 

Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych:

Pospieszny Ł. (2010). Living with Ancestors: Neolithic Burial Mounds of the Polish Lowlands, W: Kiel Graduate School “Human Development in Landscapes” (red.), Landscapes and Human Development: The Contribution of European Archaeology, Proceedings of the International Workshop “Socio-Environmental Dynamics over the last 12,000 Years: The Creation of Landscapes (1st - 4th April 2009)” (143-157). Bonn: Habelt.

Pospieszny Ł. (2010). The Neolithic Landscapes of the Polish Lowlands. Earthen Long-Barrows and Their Histories, W: Å. M. Larsson, L. Papmehl-Dufay (red.), Uniting Sea II. Stone Age Societies in the Baltic Sea Region (147-170). Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University.

Banaszek Ł., Pospieszny Ł. 2011. Charakterystyka metod nieinwazyjnych wykorzystanych w ramach projektu Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego. W: Ł. Banaszek, M. Wosińska (red.), Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, Muzeum Stutthof w Sztutowie (33-41). Poznań-Sztutowo: Muzeum Stutthof.

Czebreszuk J., Pospieszny Ł. (2011). The Oldest Round Barrows of European Lowlands. W: E. Borgna, S. Müller-Celka (red.), Ancestral Landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages (551-560). Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée.

Jaeger M., Pospieszny Ł. (2011). Nieinwazyjne badania weryfikacyjne kurhanów kultury mogiłowej na stanowisku Smoszew 1 (pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie). W: H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p. n. e. (435-450). Kraków-Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jaeger M., Pospieszny Ł. (2011). Tumulus Culture Barrows in the Polish Lowlands. The case of cemetery in Smoszew. W: E. Borgna, S. Müller-Celka (red.), Ancestral Landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages (97-106). Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée.

Pospieszny Ł. (2011). Badania geofizyczne reliktów tzw. nowego obozu w obrębie byłego KL Stutthof. W: Ł. Banaszek, M. Wosińska (red.), Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, Muzeum Stutthof w Sztutowie (249-253). Poznań-Sztutowo: Muzeum Stutthof.

Pospieszny Ł. (2011). Teoria i praktyka zastosowania magnetometrii w archeologii, W: J. Jasiewicz, M. Lutyńska, M. Rzeszewski, M. Szmyt, M. Makohonienko (red.), Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Poznań – Ostrów Lednicki, 19-21 maja 2011 roku, Środowisko i Kultura (72-73). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., Hildebrandt-Radke I., Stróżyk M. (2011). Geoarcheologia obiektów grobowych na przykładzie późnoneolitycznego pochówku w Kruszynie na Kujawach. W: J. Jasiewicz, M. Lutyńska, M. Rzeszewski, M. Szmyt, M. Makohonienko (red.), Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Poznań – Ostrów Lednicki, 19-21 maja 2011 roku, Środowisko i Kultura (78-79). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Horváth T., Dani J., Pető Á., Pospieszny Ł., Svingor É. S. (2013). Multidisciplinary Contributions to the Study of Pit Grave Culture Kurgans of the Great Hungarian Plain. W: V. M. Heyd, G. Kulcsár, V. Szeverényi (red.), Transition to the Bronze Age: Interregional Interaction and Socio-Cultural Change at the Beginning of the Third Millennium BC in the Carpathian Basin and Surrounding Regions (153-179). Budapest: ARCHAEOLINGUA.

Pospieszny Ł. (2013). Pozostałości grobowców megalitycznych w świetle badań geofizycznych. The remains of the megalithic tombs in the light of the geophysical survey. W: A. Matuszewska, M. Szydłowski (red.), Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia. Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs (31-33, 63-65). Szczecin: ZAPOL.

Jaeger M., Niebieszczański J., Czebreszuk J., Cwaliński M., Pospieszny Ł., Stróżyk M. (2014). Badania nad krajobrazem kulturowym z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim. W: B. Frydryczak (red.), Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne (169-181). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Pospieszny Ł. (2014). Великопольско-куявская локальная группа культуры шнуровой керамики. Очерки по проблематике, W: Э.Б. Зальцман (red.), Проблемы балтийской археологии. Выпуск 2 (53-61). Калининград: АНО НОЦ Балтийская Европа.

Pospieszny Ł. (2015). Groby szkieletowe z obstawami kamiennymi. Ślad cmentarzyska z przełomu epok neolitu i brązu? W: A. Marciniak, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Bartkowiak, M. Lisowski (red.), Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski (303-307). Poznań-Pękowice: Profil-Archeo.

Pospieszny Ł. (2015). Metody geofizyczne w archeologii. W: A. Hyrchała, B. Bartecki (red.), Katalog do wystawy „Wojownik i Księżniczka. Archeologia – medycyna sądowa – sztuka” (90-97). Hrubieszów: Muzeum im ks. Stanisława Staszica.

Pospieszny Ł., Bełka Z. (2015). Dieta i mobilność u schyłku starożytności. Szczątki ludzkie z cmentarzyska w Karczynie/Witowach stan. 21/22 w świetle badań izotopowych. W: J. Bednarczyk, A. Romańska (red.), Karczyn/Witowy stan. 21/22. Birytualne cmentarzysko z okresu rzymskiego z Kujaw (171-187). Poznań-Inowrocław.

Pospieszny Ł. (2016). Geophysical survey of the early medieval settlement complex at Czermno – preliminary remarks. Badania geofizyczne wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Czermnie – uwagi wstępne. W: M. Florek, M. Wołoszyn (red.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe (73-84). Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gruszka B., Pospieszny Ł. (2017). Non-invasive investigations at early medieval strongholds in Lubuskie province (western Poland). W: B. Jennings, C. Gaffney, T. Sparrow, S. Gaffney (red.), 12th International Conference of Archaeological Prospection, 12th-16th September 2017, The University of Bradford (92-94). Oxford: Archaeopress.

Nowaczyk S., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (2017). Kierzkowo – przyczynek do badań nad obrzędowością pogrzebową i życiem codziennym społeczności kultury amfor kulistych. W: S. Nowaczyk, Ł. Pospieszny, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia (361-371). Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Pospieszny Ł. (2017). Analizy izotopowe późnoneolitycznych szczątków ludzkich i zwierzęcych z grobowca megalitycznego w Kierzkowie. W: S. Nowaczyk, Ł. Pospieszny, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia (287-310). Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Pospieszny Ł. (2017). Badania geofizyczne grodziska i osady towarzyszącej w Grodziszczu, stan. 1. W: B. Gruszka (red.), Grodziszcze. Od grodu plemiennego do kluczowego ośrodka zachodnich rubieży państwa wczesnopiastowskiego. Studium interdyscyplinarne, (149-154). Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.

Pospieszny Ł. (2017). Datowanie absolutne ludzkich i zwierzęcych szczątków kostnych z grobowca megalitycznego w Kierzkowie. W: S. Nowaczyk, Ł. Pospieszny, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia (267-286). Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (2017). Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych w Kierzkowie. Uwagi wstępne. W: S. Nowaczyk, Ł. Pospieszny, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia (23-35). Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Kufel M., Pospieszny Ł. (2018). Rethinking the absolute chronology of South-Eastern Balkans in the later half of the 5th and the 4th millennium BC. W: S. Dietz, F., Mavridis, Ž. Tankosić, T. Takaoğlu (red.), Communities in Transition: The Circum-Aegean Area in the 5th and 4th Millennia BC (148-54). Oxford: Oxbow Books, doi: 10.2307/j.ctvh1dtp5.21.

Pospieszny Ł. (2018). The surroundings of the stronghold in Gródek upon the Bug River in the light of geophysical research. Otoczenie grodziska w Gródku nad Bugiem w świetle badań geofizycznych. W: M. Wołoszyn (red.), The medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955) Material evidence. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku w świetle wyników badań dawnych (1952-1955). Podstawy źródłowe (63-74). Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Grossman, A., Stanaszek Ł. M., Kapla W., Pospieszny Ł. (2019). Zespół grobów z wczesnej epoki brązu na stanowisku 6 w Gąsawie, woj. kujawsko-pomorskie. W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz (red.), VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (71-87). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii, Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowaczyk S., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (2019). Przyczynek do badań nad problematyką grobowców korytarzowych kultury amfor kulistych w Polsce. W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz (red.), VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (121-132). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii, Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Redakcja monografii:

Nowaczyk S., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (red.). (2017). Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.