• Polski
  • English
  • AA+A++
Journal of Urban Ethnology

Redaktor czasopisma: dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN
ISSN: 1429-0618
Częstotliwość publikacji: rocznik

Kontakt: e-mail: jue.etno.pan@gmail.com telefon: +48 12 422 48 65

Strona internetowa: http://journals.iaepan.pl/jue

Języki publikacji: głównie polski oraz czeski , słowacki, angielski. Abstrakty i słowa kluczowe w języku artykułu i w języku angielskim.

 

O czasopiśmie

 

Journal of Urban Ethnology jest rocznikiem, pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury, zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym, jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta. Etnologia/antropologia miasta rozumiana jest szeroko, nie tylko w odniesieniu do kultury środowiska stricte miejskiego, ale uwzględniająca także problematykę rozprzestrzeniania się miejskiego stylu życia na inne środowiska społeczno-kulturowe, w tym np. na małe miasteczka czy wieś. Na łamach JUE zamieszczamy teksty o charakterze teoretycznym, metodologicznym, analitycznym, komparatystycznym, empirycznym. Do 10 nr. pismo było wydawane przez Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, a obecnie Redakcja mieści się przy Pracowni Etnologii w Krakowie, Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Journal of Urban Ethnologyznajduje się w bazie Web of Science - Emerging Sources Citation Index, na liście ERIH Plus w grupie najważniejszych czasopism narodowych w danej dziedzinie nauki. Czasopismo jest także indeksowane przez Index Copernicus (GICID: 71.0000.1500.0648), znajduje się na ICI Journal Master List.

 

Punkty MNiSW 2019: 20