• Polski
  • English
  • AA+A++
Konferencja Archaeology of Jewish Cemeteries in Central Europe

Konferencja Archaeology of Jewish Cemeteries in Central Europe

14 marca 2022 roku w Warszawie odbyła się sesja Archeologia cmentarzy żydowskich w Europie Centralnej (Archaeology of Jewish Cemeteries in Central Europe) zorganizowana w ramach III konferencji Przeszłość ma Przyszłość (Wydział Archeologii UW, organizator Marcin Wagner). Współogranizatorami ze strony IAE PAN byli dr Magdalena Bis, Wojciech Bis i dr Kalina Skóra. Referaty dotyczyły stanu badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w środkowej Europie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z Polski, Czech oraz Litwy. Zaprezentowano także wyniki najnowszych badań prowadzonych na warszawskich cmentarzach na Bródnie oraz przy ul. Okopowej.

 

Materiały z sesji ukażą w 36 tomie Fasciculi Archaeologiae Historicae (https://journals.iaepan.pl/fah)