• Polski
  • English
  • AA+A++
Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mazolitycznych między Odrą, Dźwiną i górnym Dniestrem

Dniestrem. Studium dystrybucji wytworów ze skał krzemionkowych

Sulgostowska Zofia

archeologia - krzemieniarstwo - kontakty dalekosiężne - paleolit‐mezolit - Europa środkowa

Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mazolitycznych między Odrą, Dźwiną i górnym Dniestrem. Studium dystrybucji wytworów ze skał krzemionkowych w języku polskim; obszerne streszczenie angielskie Warszawa 2005; ss. 344, ilustracje. B5, twarda oprawa

ISBN 83-89499-25-8

 

Opis

 

Analizując znaleziska narzędzi kamiennych, Autorka wykazuje istnienie wielowiekowej tradycji wzajemnych kontaktów grup zbieracko‐łowieckich w środkowej Europie w okresie 14‐6 tys. lat p.n.e. oraz ich zaawansowanej organizacji społecznej.