• Polski
  • English
  • AA+A++
Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej

Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej

Janusz Budziszewski, Piotr Włodarczyk, z udziałem Elżbiety Haduch i Antonina Prichystala

Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, ss. 247, [8] : il., mapy. Format A4. Oprawa twarda. Bibliogr., streszcz. ang.

ISBN 978-83-923556-5-6

 

Opis

 

Aktualny stan badań nad kulturą pucharów dzwonowatych w Małopolsce pozwala klarownie wyznaczyć cele prezentowanego opracowania. Przede wszystkim chcemy w nim jak najpełniej przedstawić wszystkie odkryte dotychczas w Małopolsce materiały tej kultury. Ich oceny spróbujemy zaprezentować na szerokim środkowoeuropejskim tle nawiązując do standardów wypracowanych podczas badań znacznie liczniejszych zespołów z innych grup prowincji wschodniej kultury pucharów dzwonowatych.