• Polski
  • English
  • AA+A++
Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e.

Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e.

Red. Hanna Kowalewska-Marszałek, Piotr Włodarczak

Karaków-Warszawa: IAE PAN, IA UW, 2011

ss. 497: il., mapy

Format A4

Oprawa twarda

ISBN 978-83-923556-8-7

 

Opis

 

Prezentowana praca jest próbą podsumowania aktualnego stanu wiedzy na temat kopców neolitycznych i z pocz atku epoki brązu jako ważnego i nteresującego elementu ówczesnych praktyk pogrzebowych. Temu celowi służyć mają zebrane razem teksty różnych autorów, poświęcone zarówno zagadnieniom ogólnym, odnoszącym się do idei kurhanu, jak i prace bardziej szczegółowe, dotyczące bądź wyników najnowszych badań, bądź analizy wybranych problemów w ujęciu regionalnym, w odniesieniu do poszczególnych rejonów Europy Środkowej: pasa wyżyn, strefy wschodniej, Niżu Środkowoeuropejskiego.