• Polski
  • English
  • AA+A++
Lato w mieście. Różne oblicza kultury

Lato w mieście. Różne oblicza kultury

pod red. nauk. Róży Goduli-Węcławowicz

Warszawa-Kraków 2010, ss. 207. Bibliogr. Streszcz. ang.

ISBN 978-83-923556-7-0

 

Opis

 

Badania miejskiej kultury to dynamicznie rozwijająca się subdyscyplina etnologii-antropologii kulturowej. Spośród innych nauk humanistycznych zajmujących się miastem wyróżnia ją specyfika w sposobie stawiania problemów, szczególnego rodzaju badawcza wrażliwość wyczulona na konkret, wnikliwość obserwacji oraz refleksja nad, wydawać by się mogło, oczywistymi i niewartymi uwagi przejawami życia w mieście. Te imponderabilia wynikają z określonej postawy, którą przybiera etnolog wobec miejskiej rzeczywistości. To szczególny ogląd polegający na rozumieniu i tłumaczeniu kultury przez kulturę. Próbując syntetycznie ująć, czym jest antropologia miasta, powiemy, że to sztuka opisu i sztuka interpretacji miejskiego stylu życia.