• Polski
  • English
  • AA+A++
Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej

Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900bc)

Red. Agnieszka Czekaj-Zastawny

Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900bc) . The funerary rite of the danubian culture in the neolithic of southeastern Poland (5600/5500-2900bc) / red. Agnieszka Czekaj-Zastawny. Kraków 2009, ss. 486 : il., mapy. Bibliogr. Streszcz. ang.

ISBN 978-83-923556-4-9

 

Opis

 

Problematyka obrządku pogrzebowego kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej nie doczekała się, jak dotąd, monograficznego ujęcia. Niniejsza praca jest pierwszą publikacją przedstawiającą uporządkowaną, obszerną bazę źródłową dotyczącą tego zagadnienia. Znalazły się tu wyniki odkryć dokonanych w ciągu ostatnich 80-ciu lat. [...] Ważnym elementem książki jest część syntetyczna, w której - na szerokim tle europejskim - przedstawiono przemiany obrzędowości pogrzebowych społeczności neolitycznych zamieszkujących tereny ziem polskich pomiędzy 5600/5500 a 2900bc.