• Polski
  • English
  • AA+A++
On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350‐1600

On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350‐1600

Wünsch Thomas, Janeczek Andrzej [red.]

historia średniowieczna i wczesnonowożytna - pogranicze - Kresy - społeczeństwo wieloetniczne - mniejszości - asymilacja - akulturacja - integracja

On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350-1600. w jęz. angielskim i niemieckim Warszawa 2004; ss. 242, mapki. B5 - oprawa twarda

ISBN 83-89499-17-7

 

Opis

 

Dziewięciu autorów bada etniczne, kulturowe i społeczne przeobrażenie Rusi Czerwonej po jej aneksji przez Polskę w połowie XIV w. Ten kresowy region przedstawiony został jako strefa migracji, współzamieszkiwania wielu grup etnicznych, pole konfrontacji i dialogu kultur.