• Polski
  • English
  • AA+A++
Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Mogielnicka-Urban Małgorzata [red.]

Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane profesorowi Janowi Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, Warszawa 2008, 266 s.: il. Bibliogr. prac J. Dąbrowskiego, A4

ISBN 978-83-89499-49-3

 

Opis

 

Prof. dr hab. Jan Dąbrowski wybitny archeolog; specjalista w dziedzinie badań nad epoką brązu i wczesną epoką zelaza, znawca problematyki kultur tych czasów, zwłaszcza trzcinieckiej i łużyckiej. Autor wielu publikacji, w tym pozycji książkowych, takich jak Zabytki metalowe epoki brązu między dolną Wisłą a Niemnem, Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu, Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce, Altere Bronzezeit in Polen. Starsza epoka brązu w Polsce; redaktor m. in. tomu IV Prahistorii ziem polskich i opracowania wyników interdyscyplinarnych badań kompleksu osadniczego kultury łużyckiej Woryty - studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej. Dedykowane temu badaczowi studia dotyczą różnych zagadnień epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, takich jak opracowania poszczególnych zabytków lub obiektów, interesujących ze względu na formę lub miejsce znalezienia, określonych stanowisk czy regionów Polski a także szczególnie interesujących, ważnych zagadnień, takich jak osadnictwo, rolnictwo oraz kwestie społeczne czy kultowe.