• Polski
  • English
  • AA+A++
Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły

Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły

Czekaj-Zastawny Agnieszka

Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Settlement of linear pottery communities in the upper Vistula river basin. Kraków 2008, ss. 246 : il., mapy. Bibliogr. Streszcz. ang.

ISBN 978-83-923556-1-8

 

Opis

 

Z wprowadzenia: Badaniami objęto teren dorzecza górnej Wisły od jej źródeł po ujście Sanu (...) Chronologicznie praca obejmuje cały okres rozwoju kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły (...) tj. 5700-4900 - 4800 BC.