• Polski
  • English
  • AA+A++
Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych

Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych

Kopacz Jerzy

Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych polski, streszczenie w języku angielskim Kraków 2001; ss. 208, ryciny, tablice. A4

ISBN 83-908823-4-5

 

Opis

 

Autor prezentuje materiały kamienne najważniejszych kultur z przełomu epok kamienia i brazu w strefie karpackiej. Pomimo dużego zróżnicowania typologicznego, technologicznego i surowcowego, ukształtowała się wówczas technologia o szeroko rozprzestrzenionych cechach wspólnych ‐ oryginalnych i niepowtarzalnych.