• Polski
  • English
  • AA+A++
Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka

Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka
Drożdż A.
Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka, A. Drożdż, Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VII,
Wrocław, Cieszyn 2002
ISBN 83-87266-90-6