• Polski
  • English
  • AA+A++
Potestas et communitas.

Potestas et communitas. Interdisciplinare beitrage zu wessen und darstellung von Herrschaftverhaltnissen im mittelalter ostlich der Elbe.

Hrsg. Aleksander Paroń, Sebastien Rossignol, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Grischa Vercamer

Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa : Niemiecki Instytut Historyczny, 2010, ss. 373 : mapy. Format B5. Oprawa twarda. Artykuły w jęz. niem. i ang.

ISBN 978-83-89499-70-7

 

Opis

 

Zbiór interdyscyplinarnych artykułów, dotyczących stosunków władzy na obszarze na wschód od Łaby w średniowieczu, przygotowany we współpracy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z Nemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. Opublikowane 19 artykułów w języku niemieckim i angielskim to efekt drugich warsztatów grupy roboczej „Gentes-Trans-Albiam”, spotykającej się cyklicznie celem omawiania tematów z zakresu historii Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu. Wspomniane warsztaty odbyły się w czerwcu 2008 r. w oddziale Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, z udziałem archeologów i historyków z Polski, Niemiec, Francji, Rumunii, Kanady i Węgier. Wygłoszone referaty dotyczyły różnych aspektów problematyki „Władzy i społeczeństwa”, a więc kwestii, w jaki sposób w określonym społeczeństwie lub społeczności, w długim procesie czasowym następowało konstytuowanie się i konsolidacja władzy. W wystąpieniach podjęto problematykę metodologii tego typu badań (Sébastien Rossignol, Donat Wehner, Thomas Saile, Andrei Măgureanu), koncepcji władztwa i jej realizacji (Grischa Vercamer, Przemysław Wiszewski, Sébastien Rossignol, Maike Sach, Aleksander Paroń), a także roli chrześcijaństwa jako czynnika sprzyjającego umacnianiu władzy w dawniej pogańskich społecznościach (Stanisław Rosik, Przemysław Kulesza). W oparciu o źródła z okresu późnego średniowiecza zostały poruszone zagadnienia rywalizacji o władzę i istniejących struktur społecznych (Daniela Tănase, Dominik Nowakowski, Henrike Bolte), a szczególną uwagę poświęcono rejonom pogranicznym, gdzie dochodziło do kontaktów różnych przedstawicieli władzy (Bogdan Ciupercă, Bartłomiej Szmoniewski, Laurence Leleu, Heike Kennecke, Donat Wehner). W wystąpieniach archeologów przeważały analizy materialnych przejawów władztwa (grody, targowiska) przedstawiane w oparciu o wyniki badań wykopaliskowych, natomiast historycy skupili się na badaniu określonych zjawisk związanych z powyższym tematem (rola chrześcijaństwa i tradycji plemiennych, polityka podbojów, funkcjonowanie gmin miejskich i wspólnot klasztornych, władztwo terytorialne). Publikację uzupełnia metodologiczne wprowadzenie oraz dwa artykuły podsumowujące autorstwa redaktorów tomu. Z uwagi na fakt, że planowane jest opublikowanie książki online na platformie perspectivia.net, zrezygnowano z dołączenia indeksu.