• Polski
  • English
  • AA+A++
Przegląd Archeologiczny

Redaktor czasopisma: Bogusław Gediga
ISSN: 0079-7138
Częstotliwość publikacji: Rocznik
Kontakt: e-mail: przeglad.archeologiczny@gmail.com; telefon: +48 71 344 16 08

Strona internetowa: http://journals.iaepan.pl/pa

Język publikacji: polski, niemiecki, angielski, włoski, słowacki i czeski, hiszpański
Streszczenia w językach obcych : angielskim, niemieckim, rosyjskim

 

 

O czasopiśmie

 

Redakcja Przeglądu Archeologicznego publikuje na swoich łamach przede wszystkim większe monograficzne opracowania i studia z zakresu archeologii pradziejów i wczesnego średniowiecza, głównie krajów europejskich, jak również metodologii i metodyki oraz historii badań archeologicznych. Przewidujemy również publikację wyników badań, będących rezultatem współpracy archeologów z badaczami głównie nauk przyrodniczych. Znaczące miejsce na łamach zajmują również recenzje i omówienia literatury oraz dyskusje i polemiki.

Czasopismo znajduje się w następujących bazach:
1. Index Copernicus Journals Master List
2. CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
3. BazHum
4. European Reference Index for the Humanities (ERIH)

 

 

 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, umowa nr 651/P-DUN/2019

logo mnisw