• Polski
  • English
  • AA+A++
Semiotyka folkloru muzycznego pograniczy polsko-litewskich

Semiotyka folkloru muzycznego pograniczy polsko-litewskich
Juzala-Deprati Gustaw
Kraków 2007
ISBN 978-83-7099-142-5

 

Opis

 

Niniejsza książka jest rozprawą doktorską, której obrona odbyła się w 2001 r. Serdecznie podziękowania za opiekę podczas jej przygotowania składam Panu Profesorowi dr. hab. Ryszardowi Kantorowi.

Praca ta nie powstałaby, gdyby nie życzliwość i pomoc wielu osób, którym pragnę w tym miejscu podziękować. Wyrazy szczególnej wdzięczności należą się Paniom Profesor: Annie Czekanowskiej, Sławomirze Zerańskiej-Kominek, Bożenie Muszkalskiej, Paniom Doktor hab.: Daivie Vyćiniene, Jadwidze Waniakowej, Dali Urbanavićiene, Paniom: Laimie Burkśaitiene, Varsie Liutkute-Zakariene, Annie Szewczuk-Czech, Panom Profesorom: Janowi Stęszewskiemu i Piotrowi Dahligowi, Panom Doktorom: Rimantasowi Astrauskasowi, Rytisowi Ambrazevićiusowi, Panom: Mirosławowi Na- laskowskiemu, Januszowi Sokołowskiemu, Piotrowi Kołodziejowi i Evaldasowi Vyćinasowi. Za wsparcie i wyrozumiałość dziękuję mojej żonie Grecie Lemanaite.

Osobne podziękowania należą się wszystkim śpiewakom, którzy poświęcili mi swój czas i dzielili się ze mną swymi pieśniami i swoją miłością do nich.