• Polski
  • English
  • AA+A++
Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry

Społeczność późnego paleolitu w dorzeczu Odry
Iwona Sobkowiak-Tabaka
Poznań : IAE PAN, 2011. ss. 416: il., mapy, Format A4, Oprawa twrada,
Bibliogr., streszcz. ang.
ISBN 978-83-89499-81-3

 

Opis

 

W książce podjęto próbę weryfikacji wcześniejszych ustaleń dotyczących osadnictwa społeczności późnopaleolitycznych, możliwej dzięki znacznemu przyrostowi bazy źródłowej, jaki dokonał się w ostatnim trzydziestoleciu. Podstawę analityczną stanowiły dane w zakresie chronologii, organizacji przestrzennej obozowisk, podstaw gospodarczych, wierzeń i sztuki, pochodzące z 484 stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w dorzeczu Odry. W efekcie przeprowadzonych analiz zaproponowano wizję multilinearnego rozwoju oraz koegzystencji społeczności późnopaleolitycznych.

The present study provides the verification of earlier statements regarding the settlement of the Late Paleolithic societies. It is possible owing to the significant increase of the source base that has occurred in the last thirty years. The book includes a detailed analysis of all available sources enabling the discussion of issues related to the chronology of settlement, spatial organisation of campsites, economic bases, social organisation, art and beliefs of the Late Paleolithic populations. The source basis of the book constitute 484 archaeological sites located in the Odra river basin. In the light of the conducted analyses it is possible to accept the thesis of the multilinear development of the discussed populations and the coexistence of groups belonging to different taxonomic units.