• Polski
  • English
  • AA+A++
Średniowieczne i nowożytne plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku

Średniowieczne i nowożytne plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku
Kocińska M. K., Maik J.
Acta Archaeologica Lodziensia Nr 50/2, Łódzkie Towarszystwo Naukowe, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Arheologii i Etnologii PAN, Łódź 2004

ISSN 0065-0986